Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Bolesne problemy Romów

Bolesne problemy Romów

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar wziął udział w debacie “Własnym głosem o sobie ? imigranci romscy w Polsce? zorganizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz Fundację Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych w dniu 21 stycznia 2016 r. Debata koncentrowała się wokół sytuacji grupyrumuńskich Romów mieszkających w koczowiskach m.in. na terenie Wrocławia, Poznania i Gdańska. Jako jeden z panelistów w dyskusji Rzecznik zwrócił uwagę, że problemy społeczności romskiej w Polsce pozostają nierozwiązane od ponad 20 lat. W ocenie RPO niezbędne jest uproszczenie procedur rejestracji w Polsce obywateli Unii Europejskiej. Pierwszy krok w tym kierunku został już postawiony. W reakcji na wystąpienie Rzecznika z 3 listopada 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedział zmianę przepisów tak, aby przy dokonywaniu oceny posiadania przez danego cudzoziemca środków finansowych wystarczających do utrzymania na terytorium RP brać pod uwagę udział obywatela UE w programach pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych. Pozwoli to zniwelować trudności z zarejestrowaniem pobytu na terytorium RP rumuńskich Romów, a tym samym ułatwi dostęp do świadczeń z pomocy społecznej.
Dr Bodnar podkreślił także, że należy stanowczo przeciwdziałać segregacji dzieci rumuńskich Romów w systemie edukacji z wykorzystaniem wsparcia tzw. asystentów kulturowych. Każdy sygnalizowany przypadek tworzenia tzw. klas romskich, jest szczegółowo badany przez Biuro RPO. Rzecznik zauważył również, że szczególnie trudna sytuacja grupy rumuńskich Romów zamieszkujących na terenie Wrocławia wymaga dialogu i konsultacji z udziałem mediatora, który działałby jednocześnie jako przedstawiciel RPO. Rzecznik zaprosił także organizacje działające na rzecz społeczności romskiej oraz przedstawicieli rumuńskich Romów zamieszkujących w Polsce do debaty w Biurze RPO z udziałem przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

Sprawdź także

Docenią ławników

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości z przedstawicielami Stowarzyszenia Ławników Polskich – Funkcja ławników w systemie wymiaru …