Najnowsze informacje

Broszury dla obywateli

Wprowadzenie nowych i atrakcyjnych form działań informacyjno-edukacyjnch, to jedno z głównych założeń projektu ?Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości?.

Projekt jest spółfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednym z kluczowych zadań w ramach realizowanego projektu jest przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. Publikacją, która powstała ramach projektu i trafiła już w 2010 r. do instytucji wymiaru sprawiedliwości w całym kraju, jest opracowana przez Uniwersytecką Poradnię Prawną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Broszura ?Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze?. Wydawnictwo składa się z trzech książeczek, każda poświęcona innemu rodzajowi postępowania – procedurze karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej. W broszurach znajdą się oprócz podstawowych wiadomości na temat organów wymiaru sprawiedliwości szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach obywatela, np. prawie do obrony czy obowiązku ponoszenia kosztów procesu. Informacje te mają ułatwić odnalezienie się na poszczególnych etapach postępowania, w konkretnej roli procesowej – świadka, oskarżonego bądź powoda.
Przytaczane w treści broszur przepisy prawa wsparte zostały przykładami, jak w praktyce obywatele mogą realizować swoje uprawnienia w sądach i prokuraturach. Dodatkowo w każdej broszurze można znaleźć wzory dokumentów i formularzy przydatnych interesantom tych instytucji.
Nakład każdej z trzech części publikacji wynosi 15 tys. egzemplarzy. Broszury dostępne są w także wersji elektronicznej na stronie ministerstwa:http://www.ms.gov.pl/prawa_obowiazki/prawa_obowiazki. oraz na większości stron sądów i prokuratur. Jako jedna z pierwszych treść broszur na swoich stronach internetowych zamieściła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu .

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …