Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Brudne pieniądze i terror

Brudne pieniądze i terror

Poniżej publikujemy komunikat adw. Rafała Dębowskiego, sekterarza NRA i adw. Henryka Stabli, skarbnika NRA, w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 13.10.2019 roku wchodzi w życie rozdział 6 oraz przepisy art. 194 i 195 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na mocy tych przepisów tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, do którego spółki prawa handlowego (z wyjątkiem spółek publicznych) mają obowiązek zgłosić m.in. swoich beneficjentów rzeczywistych w rozumieniu ww. ustawy. Obowiązkowi temu podlegają wszystkie wskazane w art. 58 spółki prawa handlowego, a więc nie tylko nasi klienci, ale także spółki prawa handlowego, w których adwokaci wykonują zawód zgodnie z art. 4a prawa o adwokaturze.

Przepis art. 195 ustawy przewiduje 6 miesięczny termin do zgłoszenia danych dla spółek prawa handlowego wpisanych do rejestru przedsiębiorców przed dniem 13.10.2019r. Zwrócić należy uwagę na treść art. 60, który wyznacza 7 dniowy termin na zgłoszenie nowo utworzonych spółek oraz zmiany danych podlegających przekazaniu. Ma to o tyle znaczenie, że adwokaci są instytucjami obowiązanymi m.in. w zakresie w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną dotyczącą wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej oraz tworzenia, prowadzenia działalności lub zarządzania spółkami kapitałowymi.

Korzystając z okazji warto przypomnieć o nałożonym na adwokatów, w zakresie w jakim są instytucją obowiązaną (art. 2 ust. 1 pkt. 14) obowiązku aktualizacji „oceny ryzyka” (art. 27) w ramach wdrożonej w kancelarii „procedury instytucji obowiązanej” (art. 50). Aktualizacja winna być dokonywana w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Prosimy o zwrócenie uwagi czy wchodzące w życie przepisy ustawy nie są okolicznością uzasadniającą aktualizację „oceny ryzyka” w ramach „procedury instytucji obowiązanej”, które każda kancelaria winna posiadać.

adwokat Rafał Dębowski, Sekretarz NRA

adwokat Henryk Stabla, Skarbnik NRA

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …