Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Bunt w ośrodku dla cudzoziemców

Bunt w ośrodku dla cudzoziemców

6 kwietnia cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej przekazali Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka informację o podjętym proteście głodowym przeciwko wydaleniu czeczeńskiej rodziny (matki z dwójką dzieci) oraz o tym, że w nocy z 5 na 6 kwietnia Straż Graniczna zastosowała wobec umieszczonychtam cudzoziemców gaz łzawiący i inne środki przymusu bezpośredniego. Nadbużański Oddział Straży Granicznej opublikował na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący interwencji funkcjonariuszy SG w ośrodku. Z treści komunikatu wynika, że w nocy 6 kwietnia kilku cudzoziemców przebywających w ośrodku dopuściło się czynnej napaści na funkcjonariuszy wykonujących czynności służbowe, w efekcie czego zostały wobec nich zastosowane środki przymusu bezpośredniego. Straż Graniczna użyła wobec cudzoziemców gazu łzawiącego, kajdanek i umieściła trzech mężczyzn w izolatce.
Nie oceniając okoliczności, które skutkowały podjęciem przez funkcjonariuszy Straży Granicznej decyzji o użyciu środków przymusu bezpośredniego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka stanowczo protestuje przeciwko użyciu gazu łzawiącego na terenie ośrodka, w którym przebywają rodziny z dziećmi. Z informacji posiadanych przez HFPC wynika, że wśród osób, które w rezultacie użycia gazu łzawiącego wymagały interwencji ratunkowej, były także kobiety i dzieci. Należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego, środków tych należy używać proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając zawsze środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości. Zdaniem HFPC użycie przez funkcjonariuszy SG gazu łzawiącego, oddziałującego nie tylko na potencjalnie stawiających opór cudzoziemców, ale także na przebywające w ośrodku rodziny z dziećmi, nie stanowi właściwego sposobu zmuszenia trzech cudzoziemców do podporządkowania się poleceniom funkcjonariuszy.
W związku z powyższym, wzywamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuraturę do przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego okoliczności wydarzeń, jakie miały miejsce w nocy 6 kwietnia na terenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, w tym zastosowania przez funkcjonariuszy SG środków przymusu bezpośredniego.
Źródło; HFPC

Sprawdź także

500.000 euro kary dziennie

Pół miliona euro dziennie za każdy dzień zwłoki w zastosowaniu się do decyzji Trybunału – …