Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Cała władza w ręce PiS- cd.

Cała władza w ręce PiS- cd.

W Opinii Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym opublikowanym 18 lutego najistotniejsze – z punktu widzenia ustroju SN oraz zasad konstytucyjnych – regulacje zawarte w projekcie zostały jedynie zasygnalizowane w końcowej części komunikatu. Dotyczą one zmiany trybu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego i możliwości powierzenia przez Prezydenta wykonywania obowiązków Prezesa Izby praktycznie na czas nieokreślony. Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym opublikowanym w dniu 18.02.2021 r.
W komunikacie opublikowanym na stronie Prezydenta RP podano, że zasadniczym celem inicjatywy Prezydenta jest wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej, o której mowa w art. 115 § 1 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 154; dalej jako ustawa o SN), wydłużenie pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego, ustanowienie przepisów niezbędnych do formalnego uregulowania sposobu tworzenia, przetwarzania oraz archiwizowania bądź niszczenia akt sądowych, a także ich udostępniania w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy.

Najistotniejsze – z punktu widzenia ustroju Sądu Najwyższego oraz zasad konstytucyjnych – regulacje zawarte w projekcie zostały jedynie zasygnalizowane w końcowej części komunikatu. Dotyczą one zmiany trybu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, możliwości powierzenia przez Prezydenta wykonywania obowiązków Prezesa Izby praktycznie na czas nieokreślony oraz przydziału wniosków o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.
Więcej na stronie SSP Iustitia

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …