Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Cały kraj broni prokuratora

Cały kraj broni prokuratora

Sędziowie, prokuratorzy i adwokaci wyszli przed sądy i prokuratury, by zaprotestować przeciwko represjom służbowym, które za obronę niezależności prokuratury spadły na prokuratora Mariusza Krasonia z Krakowa. To pierwsza taka duża i masowa akcja obrony prokuratora za czasów rządu PiS

Akcja poparcia dla prokuratora Mariusza Krasonia z Krakowa trwa od kilku dni. Jest spontaniczna. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni w całej Polsce zbierają się na wspólne zdjęcie przed sądami, ale też i przed prokuraturą, by wyrazić z nim swoją solidarność i pokazać mu wsparcie świata prawniczego.
W rękach trzymają tabliczki z literami układające się w hasło „Murem za Krasoniem” lub „Solidarni z Prokuratorem Mariuszem Krasoniem”.
Akcja jest bezprecedensowa. Bo po raz pierwszy za obecnej władzy prawnicy z różnych zawodów masowo wstawili się za szykanowanym przez „dobrą zmianę” prokuratorem. Co ważne prawnicy zbierają się na krótkie pikiety pod sądami, mimo sezonu urlopowego.

Mariusz Krasoń pracuje w Prokuraturze Regionalnej w Krakowie. W ubiegłym tygodniu niespodziewanie dostał pismo, że od 8 lipca zostaje delegowany do pracy w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód. Ma tam pracować na razie do 7 stycznia 2020 roku.
Solidarnościowa akcja prawników to również skutek działania 250 niezależnych prokuratorów z Lex Super Omnia, którzy dają świadectwo niezależności. Ratują też honor prokuratorów, którzy w większości milczą wobec tego co z prokuraturą robi Ziobro i jego stronnicy. Wielu poszło na współpracę w zamian za służbowe awanse i wyższe wynagrodzenia.

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski nie uzasadnił swojej decyzji o delegowaniu i służbowej degradacji Krasonia. Nie musiał.
Więcej oraz galerie odważnych prokuratorów i sędziów na OKO.press.pl

STANOWISKO KOMITETU OBRONY SPRAWIEDLIWOŚCI

Prokurator Mariusz Krasoń jest jednym z inicjatorów uchwały Zgromadzenia Prokuratury Regionalnej w Krakowie, w której wskazano m.in. na wzrastające ograniczanie niezależności prokuratorów.

[pełna treść opinii]

Warszawa, 8 lipca 2019 r.

Opinie KOS (20(7)/2019)

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo sprzeciwia się działaniom podejmowanym przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego wobec prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie Mariusza Krasonia, oddelegowanego z dniem 8 lipca 2019 r. do pełnienia obowiązków służbowych w Prokuraturze Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód we Wrocławiu.

Prokurator Mariusz Krasoń jest jednym z inicjatorów, podjętej w połowie maja 2019 r., przez Zgromadzenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie uchwały sygnalizującej m.in.:

  • brak realnego rozwiązania problemu wynagradzania urzędników i pracowników prokuratury,
  • brak adekwatnych działań zmierzających do poprawy sytuacji kadrowej prokuratorów, zwłaszcza w obliczu licznych długotrwały delegacji,
  • ograniczania niezależności prokuratorów, zarówno w wymiarze ustawowym, jak i faktycznym odnoszącym się do sposobu sprawowania funkcji nadzorczych poprzez wpływanie na ich decyzje procesowe z pominięciem obowiązującej drogi służbowej.

Podkreślenia wymaga fakt, że wskazana uchwała została przyjęta przez Zgromadzenie jednogłośnie.

Już na początku czerwca br. w sprawie tej Rzecznik Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego zainicjował czynności wyjaśniające, przystępując do przesłuchań prokuratorów uczestniczących w Zgromadzeniu. Zostały one odebrane przez krakowskie środowisko prokuratorskie jako zmierzające do ustalenia inicjatorów podjętego wystąpienia.

Komitet Obrony Sprawiedliwości postrzega wydanie przez Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego aktu władczego, skutkiem którego doświadczony prokurator zostaje z dnia na dzień przeniesiony prawie 300 km od swojego miejsca zamieszkania, do jednostki usytuowanej dwa szczeble niżej w hierarchicznej strukturze prokuratury, jako szykanowanie i wymierzenie sankcji, którą zainteresowany powinien dotkliwie odczuć. Co więcej tryb podjęcia decyzji kadrowej wskazuje na to, że ma ona charakter natychmiastowej reakcji na aktywność podejmowaną przez prokuratora Mariusza Krasonia.

Praktyka zarządzania długotrwałych delegacji bez uwzględnienia sytuacji osobistej prokuratora delegowanego nie pozostaje praktyką odosobnioną. Aktualne kierownictwo tej instytucji stara się w ten sposób dyscyplinować prokuratorów wyróżniających się niezależnością, aby nie podejmowali krytyki działań swoich przełożonych.

Zauważyć należy, że zarówno przepisy dopuszczające długotrwałe delegowanie prokuratora poza wyznaczone mu miejsce służbowe, jak i praktyka stosowania tej instytucji są niezgodne z europejskimi standardami i zasadami kształtującymi status prokuratora, przyjętymi przez Komitet Ministrów Rady Europy.

Nagłe oddelegowanie prokuratora Mariusza Krasonia do jednostki niższego szczebla, której siedziba jest w znacznym oddaleniu od jego miejsca zamieszkania, Komitet Obrony Sprawiedliwości uznaje za niedopuszczalną formą wywierania nacisku na prokuratora, ingerującą w jego życie prywatne i rodzinne.

Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Iustitia Polska – „Polish Judges”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”
Inicjatywa Obywatelska Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Stowarzyszenie Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …