Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Cały świat bierze w łapę

Cały świat bierze w łapę

– Korupcja nie jest już sprawą lokalną lecz zjawiskiem międzynarodowym, które dotyka wszystkie społeczeństwa i gospodarki, a w celu jej efektywnego zapobiegania i zwalczania konieczne jest wszechstronne i wielopłaszczyznowe podejście do zjawiska. Tylko wzmocnienie instytucji walczących z korupcją w poszczególnych państwach oraz intensywna współpraca międzynarodowa pozwolą na ograniczanie i eliminowanie korupcji z życia naszych społeczeństw- powiedział prokurator generalny Andrzej Seremet. Słowa te A. Seremet wygłosił13 listopada 2013 r. w Krakowie podczas 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN zorganizowanej wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Komendę Główną Policji.
Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie European Partners Against Corruption (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych, w tym także organy nadzoru Policji. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstał European Contact-point Network Against Corruption (EACN) łączący sieć kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.
Głównym zamierzeniem organizowanych dotychczas konferencji było budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji w zakresie współpracy między teoretykami i praktykami w dziedzinie zwalczania czynników korupcjogennych w administracji publicznej. Ideą zorganizowanej w Krakowie Konferencji było zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania w przedmiotowej problematyce. Prokurator Generalny Andrzej Seremet wskazał, że w Departamencie ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Generalnej na bieżąco monitorowane i nadzorowane ( prowadzone w prokuraturach apelacyjnych) są postępowania przygotowawcze dotyczące przestępczości korupcyjnej ? kwalifikowane z art. 228 – 231 k.k., art. 250a k.k., art. 296a k.k. oraz z art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ? prowadzone w prokuraturach okręgowych i apelacyjnych. W ramach tego monitoringu gromadzone są informacje, w tym dotyczące konkretnych przestępstwach korupcyjnych: – popełnionych w warunkach działalności zorganizowanej grupy przestępczej, – gdy oskarżonym o przestępstwo o charakterze korupcyjnym była osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, – sprawcą przestępstwa z tej kategorii był funkcjonariusz organów ścigania lub przedstawiciel organów wymiaru sprawiedliwości, – dotyczących przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych, kwalifikowanym z art. 228§ 6 k.k. i art. 229§ 5 k.k.
Prokuratorzy w 2012 r. skierowali łącznie 1172 akty oskarżenia wobec 2065 osób oskarżonych o przestępstwa korupcyjne, natomiast w 2011 r. skierowali 1412 aktów oskarżenia obejmujących 2679 oskarżonych. W 13. Dorocznej Konferencji EPAC/EACN wzięli również udział szefowie służb i instytucji antykorupcyjnych z większości krajów europejskich, m.in. z Irlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Estonii, Norwegii, Szwecji, Czech, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, Malty i Portugalii.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalnej

Sprawdź także

Kpiny z Państwa i Prawa

Daniel Obajtek nie pojawi się przed komisją śledczą. Podał dwa powody Komisja śledcza ds. tzw. …