Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności

Aktualności

Nowy rok sądowy ETPC

Marcin Wiącek wziął udział w uroczystej inauguracji roku sądowego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 24 czerwca 2022 r. rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wziął udział w uroczystym posiedzeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu otwierającym nowy rok sądowy. W ramach wydarzenia odbyło się seminarium pod tytułem „Ochrona praw człowieka w …

Czytaj dalej »

RE pamięta o dublerach

Kolejna nieprzyjemność ze strony Komitetu Ministrów Rady Europy. Czy PiS poświęci Mariusza Muszyńskiego? W trakcie ostatniego posiedzenia Komitetu (Zastępców) Ministrów Rady Europy podjęta został decyzja o skierowaniu do rządu polskiego wniosku o wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor. Przede wszystkim chodzi o zapewnienie restitutio ad integrum …

Czytaj dalej »

Żurek wygrywa z PiS

Sędzia Żurek wygrywa w Strasburgu. Jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Polska naruszyła prawo sędziego Waldemara Żurka do rzetelnego sądu oraz prawo do swobody wypowiedzi – orzekł Trybunał Strasburski. Władze chciały go zastraszyć, bo bronił praworządności. 3 Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl Ogłoszenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) …

Czytaj dalej »

Senat naprawia neo-KRS

Senat 8 czerwca br. zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Za jego przyjęciem głosowało 53 senatorów, 46 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Do reprezentowania Senatu w dalszych …

Czytaj dalej »

Zamek w Stobnicy legalny

Zapadła decyzja w sprawie Zamku w Stobnicy. 6 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Obornikach umorzył postępowanie, stwierdzając, iż czyny zarzucane Klientom Kancelarii nie zawierają znamion czynu zabronionego. W ustnym uzasadnieniu Sąd wskazał, że strony postępowania administracyjnego, tj. inwestora, nie można obciążać odpowiedzialnością za braki legislacyjne leżące po stronie prawodawcy. …

Czytaj dalej »

KRS twór niekonstytucyjny

Uchwała Sądu Najwyższego: Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem konstytucyjnym Krajowa Rada Sądownictwa od 2018 r. nie jest organem tożsamym z organem opisanym w konstytucji, jednak brak jest podstaw do przyjęcia z góry, że każdy sędzia sądu powszechnego nominowany przez KRS od 2018 r. nie spełnia wymogu minimum bezstronności – …

Czytaj dalej »

Nie reforma, a paraliż

Spłaszczenie struktury sądownictwa – chaos i zagrożenia dla niezależności HFPC wniosła opinię do zaprezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektów ustaw zmieniających ustrój wymiaru sprawiedliwości, w której ostrzega przed zagrożeniami, które niesie ten projekt. Z trzech szczebli do dwóch Najistotniejszą zmianą przewidzianą w projekcie jest zastąpienie trzech szczebli sądownictwa dwoma. W efekcie …

Czytaj dalej »

Push-backi są nielegalne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienia straży granicznej o nakazaniu opuszczenia terytorium Polski przez Jemeńczyka i Irakijczyka, zatrzymanych jesienią na pograniczu polsko-białoruskim. Walczące w obronie praw cudzoziemców Stowarzyszenie Interwencji Prawnej znowu wygrało. Wyroki zapadły na posiedzeniach niejawnych 26 i 27 kwietnia, a dopiero teraz zostały doręczone reprezentantom prawnym cudzoziemców. …

Czytaj dalej »

Polityczny wymiar wyroku

Nieuznawana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła decyzję o zawieszeniu olszyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia został zawieszony w 2020 roku i miało to związek z jego wnioskiem o udostępnienie list poparcia dla członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Nieuznawana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która w ocenie wielu ekspertów, prawników, sędziów i konstytucjonalistów …

Czytaj dalej »

„Przestańcie gwałcić”

Kobieta w samych majtkach i z namalowaną na ciele flagą ukraińską wybiegła na czerwony dywan Festiwalu Filmowego w Cannes. Na klatce piersiowej miała zapisane słowa „przestańcie nas gwałcić”.Jak widać na nagraniach z tego zdarzenia, kobieta stała na schodach ubrana w czarny materiał. W pewnym momencie zrzuciła go z siebie i …

Czytaj dalej »