Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały

Korporacje prawnicze i trybunały

„Biorą się” za adwokaturę

Odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Prezydium NRA podjęło uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA. Tematem posiedzenia będzie omówienie działań organów Adwokatury w związku z postępowaniem w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygn. akt K 6/22. Sprawa dotyczy wniosku grupy posłów o zbadanie konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź …

Czytaj dalej »

Gostynin przed ETPC

Pacjenci Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym skarżą się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na naruszenie zakazu nieludzkiego traktowania oraz prawa do wolności, do życia rodzinnego i do odwołania do sądu Rzecznik Praw Obywatelskich składa do ETPC opinie „amicus curiae”, odnosząc się do wskazanych przez skarżących naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka …

Czytaj dalej »

AI: RP wciąż łamie prawo

Raport Amnesty International na temat ochrony praw człowieka w Polsce przygotowany w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ W listopadzie Polska zostanie poddana kolejnemu, czwartemu już, przeglądowi w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego ONZ (Universal Periodic Review – UPR). Jego celem jest dokonanie oceny przestrzegania praw człowieka w państwach członkowskich ONZ. Amnesty …

Czytaj dalej »

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to za nielegalne, wyrok nadal jest niewykonany W czerwcu Komitet Ministrów Rady Europy rozpatrzy sprawozdanie polskiego rządu dotyczące wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie odmów wjazdu wydawanych czeczeńskim uchodźcom na przejściu granicznym w Terespolu …

Czytaj dalej »

Covid a wolność zgromadzeń

Pandemia kontra wolność zgromadzeń. Europejski Trybunał Praw Człowieka oceni, czy Polska naruszyła prawo Trybunał w Strasburgu rozpatrzy skargę obywatela Polski, który zarzucił, że ograniczenia COVID-owe w zasadach organizacji protestów naruszyły prawo do pokojowego zgromadzania. Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła trybunałowi opinię przyjaciela sądu, w której porównała konstytucyjne zasady ograniczania wolności …

Czytaj dalej »

Insekty kąsają skazanych

Sprawa insektów w więzieniach wymaga działań sanepidu  Osadzeni w zakładach karnych i aresztach skarżą się na uciążliwe insekty w celach Służba Więzienna zleca zabiegi dezynsekcyjne wyspecjalizowanym firmom; we własnym zakresie używa też parownicKolejne sygnały wskazują jednak, że działania te nie są skuteczne Dlatego rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek prosi głównego inspektora …

Czytaj dalej »

Neo-KRS na straży bezprawia

Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko w sprawie postanowienia bydgoskich sędziów o nałożeniu kar na prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Uznaje ich orzeczenie za niezgodne z konstytucją. – Zamiast bronić niezawisłości sędziowskiej, KRS stara się zastraszyć sędziów – mówi sędzia Paweł Juszczyszyn. Krajowa Rada Sądownictwa wydała stanowisko w sprawie …

Czytaj dalej »

Nie można utajnić prac TK

Julia Przyłębska musi udostępnić HFPC informacje o zmianach składów sędziowskich – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. To efekt …

Czytaj dalej »

Nie ulegajmy bezprawiu

Uchwała programowa XXVIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w KatowicachStowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” będzie konsekwentnie podążać drogą do przywrócenia i utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej praworządności. Drogę tę wyznaczyły uchwały poprzednich Zebrań Delegatów. Nie możemy ustąpić przed bezprawiem. Jesteśmy to winni Polkom i Polakom, naszym dzieciom i wnukom oraz poprzednim pokoleniom, …

Czytaj dalej »

25-lecie Konstytucji RP

W Sejmie w Sali Kolumnowej odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia uchwalenia konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku organizowana przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego i klub Koalicji Polskiej-PSL. Zgorzelski mówił, że „w ćwierćwieczu obowiązywania naszej konstytucji dorosło całe pokolenie Polaków”. – Nikt jednak nie przypuszczał, że prawdziwą próbę ognia …

Czytaj dalej »