Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały

Korporacje prawnicze i trybunały

Jak sędziom założyć „kaganiec”

Ustawa „kagańcowa”, która weszła w życie 14 lutego 2020 r., nakazała sędziom i prokuratorom składanie jawnych oświadczeń o członkostwie m.in. w stowarzyszeniach.Zdaniem RPO zagraża to prawu do prywatności i jest sprzeczne z prawem do ochrony danych osobowych.Rzecznik wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zablokowanie tych przepisów – Jan …

Czytaj dalej »

TK nie dla J.Piskorskiego

W sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku nowej Izby Dyscyplinarnej, a dotyczącej uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, RPO ponownie wnosi o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego. Zajmuje on bowiem miejsce prawidłowo wybranego sędziego TK, od którego Prezydent RP nie odebrał ślubowania.Po wyroku ETPCz ws umorzenia przez osobę niebędącą …

Czytaj dalej »

Juszczyszyn pozywa ID SN

Sędzia Juszczyszyn pozwie Izbę Dyscyplinarną. Co z prezesem Nawackim? „Grzywna do miliona albo areszt” Do wydziałów cywilnych 46 sądów okręgowych w Polsce trafiły wnioski pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o uznanie decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z lutego 2020 r. za nie-orzeczenie, wydane przez organ, który nie jest sądem. To wstęp …

Czytaj dalej »

10. lat Konwencji Stambulskiej

Konwencja Stambulska kończy 11 maja dziesięć lat. Co daje i co zmienia? Polska ratyfikowała Konwencję Stambulską w 2015 r., by lepiej przeciwdziałać wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowejDo dzisiaj jej postulaty zostały zrealizowane tylko częściowo, a raz na jakiś czas słyszymy głosy o jej wypowiedzeniu.Warto wiedzieć, że konwencja …

Czytaj dalej »

Duda znieważa dr A. Bodnara

Oświadczenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ws. komentarzy Prezydenta RP formułowanych pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa,  6 maja 2021 r. OŚWIADCZENIE Komentarze Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej formułowane pod adresem Rzecznika Praw Obywatelskich przyjęliśmy z oburzeniem i niesmakiem. Nie tylko ze względu na fakt, że dobrze znamy i cenimy urzędującego Rzecznika. Słowa …

Czytaj dalej »

Przegrana Terlikowskiego

Sprawa przeciwko Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu z powództwa Tomasza Terlikowskiego o odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania, zakończyła się wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 30 kwietnia 2021 roku, na podstawie którego powództwo to zostało oddalone w całości. We wtorek 16 04 2019 – jak informowała Polska Agencja …

Czytaj dalej »

Koronawirus „pod celą”

1660 osób przebywających w aresztach i więzieniach otrzymało pozytywny wynik na Covid-19 od początku pandemii do 20 kwietnia 2021 r. W tym czasie taki wynik dostało 5968 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej Trwają szczepienia osadzonych na zasadach ogólnych, prowadzone na razie przez pozawięzienne podmioty lecznicze Funkcjonariusze i pracownicy są …

Czytaj dalej »

Eksperci są zażenowani

28 kwietnia TK zbada sprawę zawieszenia Izby Dyscyplinarnej przez TSUE – Adam Bodnar uzupelnia swoje stanowiskoIzba Dyscyplinarna SN, nie będąc sądem, nie jest uprawniona do wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego, zatem postępowanie przez nią inicjowane podlega umorzeniu. Ponadto postępowanie to ma charakter pozorny. Proceduralnie – toczy się przed …

Czytaj dalej »

Policja może, ale nie musi bić

Po ogłoszeniu tzw. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie ponownie miały miejsce protesty przeciwko tej decyzji. Doszło do nadużyć ze strony funkcjonariuszy Policji, które mogły naruszać gwarancje wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Helsińska Fundacja Praw Człowieka ponownie wystosowała pismo do Komendanta Głównego Policji z …

Czytaj dalej »

PE nie chce „pissędziów”

Dlaczego Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy nie wybrało polskiego następcy sędziego Krzysztofa Wojtyczka14 kwietnia 2021 roku Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego ds. Wyboru Sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarekomendował Zgromadzeniu Parlamentarnemu, aby odrzuciło listę przedłożoną przez rząd Polski. Komitet wskazał, że krajowa procedura wyboru kandydatów nie spełniała kryteriów obowiązujących państwa-strony Konwencji sformułowanych przez …

Czytaj dalej »