Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały (strona 3)

Korporacje prawnicze i trybunały

Sąd o uchwale anty-LGTB

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił w czwartek trzy uchwały anty-LGBT – z gminy Kock, Zakrzówek oraz powiatu świdnickiego. Sędzia uznała, że dokument jest niezgodny z prawem i wpływa negatywnie na postrzeganie osób ze społeczności LGBT. Uchwała gminy Kock z 5 czerwca 2019 roku „w sprawie wprowadzenia do wspólnot samorządowych …

Czytaj dalej »

Nie chcą neosędziów w NSA

List otwarty Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych w liście otwartym zwrócił się za apelem do Prezesa NSA o wykonanie wyroków ETPCz i TSUE i niewyznaczanie do składów orzekających NSA sędziów powołanych na wniosek wadliwie ukształtowanej KRS, co zapobiegłoby dalszym …

Czytaj dalej »

Granice immunitetu posła

Co o immunitecie poselskim orzekł Trybunał Konstytucyjny przed 32 laty, po usunięciu siłą posłów z Ministerstwa Rolnictwa Wobec okupacji przez posłów Zjednoczonej Prawicy siedzib Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej podnoszą się głosy, że należy ich stamtąd usunąć siłą, co może narazić służby i rząd na zarzut naruszenia poselskiego immunitetu.  …

Czytaj dalej »

Zamrożenie Neo-KRS

Krajowa Rada Sądownictwa ma być ukształtowana tak, jak żąda tego konstytucja, czyli członkowie KRS nie mogą być wybierani przez Sejm – mówiła w „Faktach po Faktach” w TVN24 Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości. – KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy, do czasu powołania jej zgodnie ze składem, którego oczekuje od …

Czytaj dalej »

PisMedia bez kłów jadowych

Minister KiDN odwołał władze mediów publicznych i PAP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100% akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej …

Czytaj dalej »

RPO: pushbacki są nielegalne

Marcin Wiącek pisze do MSWiA w sprawie zawrócenia do granicy (tzw. pushbacków) Rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2020 r., które pozwala na tzw. pushabcki, nie daje cudzoziemcom gwarancji ochrony przed nieludzkim traktowaniem i w praktyce uniemożliwia złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. Procedura ta uniemożliwia weryfikację, czy osoby zawracane do linii …

Czytaj dalej »

Nie dla przemocy psychicznej

25 listopada w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet rozpoczęła się kampania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przeciwko przemocy. Zakończy się ona symbolicznie – 1 marca 2024 w Światowy Dzień Zero dla Dyskryminacji Przemoc w każdej formie jest jednym z najpoważniejszych przejawów naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka Przemoc psychiczna jest …

Czytaj dalej »

LGTB wygrało z Polską

Historyczny wyrok Trybunału w Strasburgu. Polska ma wprowadzić regulację związków tej samej płci Polska naruszyła Europejską konwencję prawa człowieka, brak regulacji związków tej samej płci narusza prawo do życia prywatnego i rodzinnego. To dyskryminacja – uznał Trybunał w Strasburgu w przełomowym dla Polski wyroku. – Dla mnie jest to jeden …

Czytaj dalej »

Nowa definicja gwałtu

Nowy rząd powinien jak najszybciej zająć się zmianą definicji gwałtu. Opinia prawna Od 2019 r. Amnesty International działa na rzecz zmiany definicji gwałtu w polskim prawie. W swojej kampanii „Tak to miłość” zwracała uwagę na fakt, że między innymi to właśnie obecny porządek prawny w Polsce przyczynia się do tego, …

Czytaj dalej »

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia 2023 r. przypada 75. rocznica przyjęcia przez Organizację Narodów Zjednoczonych jednego z najważniejszych w skali całego globu dokumentów, stanowiącego kamień milowy w historii obrony praw człowieka, mianowicie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W dniu tym kończy się formalnie zapoczątkowany 10 grudnia 2022 r. rok obchodów, organizowanych przez Organizację Narodów …

Czytaj dalej »