Finansowanie pomostowe

Listy

Bezprawie w sądach trwa

Naczelna Rada Adwokacka uznaje za niedopuszczalne rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego o odsunięciu od orzekania SSO Piotra Gąciarka i SSO Macieja Ferka – uchwałę w tej sprawie podjęła NRA 27 listopada. W uchwale stwierdzono, że potwierdzają się obawy, na które zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 15 …

Czytaj dalej »

Jak to naprawić

Organizacje pozarządowe – sygnatariusze „Porozumienia dla Praworządności” popierają przedstawiony wczoraj przez Iustitię projekt ustawy dotyczącej naprawy wymiaru sprawiedliwości. Wskazują, że przedstawione propozycje realizują zalecenia wyroków trybunałów europejskich, a ich wdrożenie jest jedyną drogą do wycofania kar finansowych, przywrócenia państwa prawa i odblokowania funduszy europejskich z Krajowego Planu Odbudowy. Organizacje obywatelskie …

Czytaj dalej »

Nowa deforma sądów

W związku z zapowiedziami medialnymi wprowadzenia reformy sądownictwa polegającej na spłaszczeniu struktury sądów oraz redukcji liczby sędziów Sądu Najwyższego, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stwierdza, że jakkolwiek reorganizacja sądownictwa jest na gruncie Konstytucji RP dopuszczalna, to reorganizacja taka musi być uzasadniona faktyczną realizacją zasad i wartości konstytucyjnych. W szczególności musi …

Czytaj dalej »

Tęczowej Maryi cd.

List katolików z Holandii w obronie tęczowej Maryi 04 listopada 2021 Niezrozumiałe i szokujące – tak katolicy z Holandii w liście skierowanym do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry określają zarzuty, jakie postawiono trzem kobietom, które rozpowszechniły w Płocku wizerunek Maryi z tęczową aureolą. 10 listopada odbędzie się rozprawa apelacyjna w sprawie …

Czytaj dalej »

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 roku.Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działania organów Unii Europejskiej poza zakresem kompetencji są niekonstytucyjne, a UE nie ma prawa nakazywać polskim sądom stawiania traktatów przed krajowymi przepisami. Wyrok z wniosku premiera Mateusza Morawieckiego …

Czytaj dalej »

„Szary człowiek”.Pamiętamy?

„Ten rząd wstrząsa podstawami państwowości i społeczeństwa. Natomiast większość społeczeństwa śpi, nie zwraca uwagi, co się dzieje i trzeba je z tego snu obudzić” – napisał Piotr Szczęsny w pożegnalnym liście. Jego żona Ewa mówi, że „nie obudziliśmy się i ta destrukcja, którą on widział wyraźniej niż inni, postępuje. Zmarnowaliśmy …

Czytaj dalej »

Europejski Dzień Prawnika

Okrągły stół CCBE w ramach Europejskiego Dnia Prawnika Z okazji Europejskiego Dnia Prawnika, Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE zaprasza do udziału w obradach okrągłego stołu na temat „Wiążącego międzynarodowego instrumentu prawnego dotyczącego zawodów prawniczych: konieczność dla właściwego wymiaru sprawiedliwości i poszanowania praworządności”. Wydarzenie ma charakter publiczny i odbędzie się …

Czytaj dalej »

„Smoleńsk” dla wybranych

Dziennikarze są niedopuszczani do relacjonowania „miesięcznicy smoleńskiej” i odpychani przez Policję. HFPC zwraca się do Komendanta Stołecznego Policji ♦ Funkcjonariusze Policji i Służby Ochrony Państwa nie dopuścili dziennikarzy z niektórych redakcji do relacjonowania obchodów tzw. miesięcznicy smoleńskiej, która odbyła się 10 października ♦ Jeden z dziennikarzy poinformował też, że był …

Czytaj dalej »

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem jest niezgodne z polską Konstytucją. Takie stanowisko jest sprzeczne z traktatami Unii Europejskiej, które Polska podpisała. – czytamy w stanowisku, które 8 października wydał Komitet Sterujący CCBE. W posiedzeniu bierze udział, jako przedstawiciel Naczelnej Rady …

Czytaj dalej »

Honory dla M.Turskiego

Marian Turski, dziennikarz, działacz społeczny, więzień obozu Auschwitz-Birkenau, 7 października 2021 r. odbierze odznakę adwokacką „Adwokatura Zasłużonym” w Klubie Adwokata im. Janiny Ruth-Buczyńskiej w Krakowie. Podczas spotkania Marian Turski wygłosi wykład „O obojętności w czasach w jakich żyjemy”. Gościowi dedykowany będzie koncert z udziałem: Marioli Cieniawy (fortepian), Marii Sławek (skrzypce), …

Czytaj dalej »