Najnowsze informacje
Strona główna / Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Temida w Polsce, Europie i na Świecie

Zakaz symboli religijnych

TSUE: administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne W wyroku w sprawie C-148/22 wydanym 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że „W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających …

Czytaj dalej »

Rodziny czekały 30 lat

Monique Olivier, 75-latka odsiadująca dożywocie, stanie we wtorek przed sądem w Paryżu. Była żona seryjnego mordercy Michela Fournireta, nazwanego przez media „Ogrem z Ardenów”, jest oskarżona o współudział w uprowadzeniach trzech młodych kobiet. Dla rodzin zmarłych może to być ostatnia szansa na sprawiedliwość – pisze w niedzielę „The Guardian”. Od …

Czytaj dalej »

L. Wałęsa wygrał z Polską

ETPC: Polska musi podjąć odpowiednie środki, aby zapewnić niezależność sądownictwa. Wyrok w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich przedłożył Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu (amicus curiae) w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce Skupił się na dwóch istotnych zagadnieniach prawnych: możliwości stosowania testu indywidualnej niezawisłości do sędziów Sądu Najwyższego …

Czytaj dalej »

Procedury przed TS UE

TSUE potwierdza prawo obywatela do sądowej weryfikacji danych, którymi administruje organ bezpieczeństwa państwa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w wyroku wydanym 16 listopada 2023 r., że decyzje podejmowane przez organ nadzorczy (powołany do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych) w ramach pośredniego wykonywania praw osoby, …

Czytaj dalej »

TS UE o prześladowaniu

TSUE: Opinia rzecznika generalnego w sprawie kobiet afgańskich (także polskiej Straży Granicznej do sztambucha). Komunikat i opinia Zdaniem rzecznika generalnego Jeana Richarda de la Tour w sprawach połączonych C-608/22 i C-609/22, środki dyskryminujące przyjęte przez reżim talibów wobec kobiet afgańskich stanowią, ze względu na ich skumulowany skutek, prześladowanie. Nic nie …

Czytaj dalej »

Egzekucja wyroków ETPC

Mamy przyjemność ogłosić naszą współpracę z Europejską Siecią na rzecz Wykonywania Orzeczeń ETPC (European Implementation Network, EIN) w ramach nowego projektu poświęconego ochronie wolności słowa w państwach członkowskich Rady Europy. Jako uczestnicy projektu będziemy angażowali się na rzecz skutecznego wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Podejmiemy również działania zmierzające do przeprowadzenia niezbędnych reform mających na celu skuteczną …

Czytaj dalej »

Sex bez zgody to gwałt

Jestem jedną z dziewięciu milionów Europejek, które przynajmniej raz w życiu zostały zgwałcone. Niektóre z nas doprowadziło to na skraj samobójstwa. Przełomowa decyzja może finalnie urealnić i ujednolicić prawną definicję gwałtu w całej Europie – dlaczego więc Francja i Niemcy próbują storpedować te wysiłki? Zbierzmy setki tysięcy głosów i sprawmy, …

Czytaj dalej »

Pomaganie jest legalne

Sąd uniewinnił osoby, które przekazywały pomoc humanitarną przez mur na granicy  Sąd uniewinnił grupę osób, która niosła pomoc humanitarną. Straż Graniczna chciała ukarać te osoby za popełnienie wykroczeń – złamanie zakazu wchodzenia na pas drogi granicznej i przekazywania przedmiotów przez granicę z Białorusią. Sąd uznał, że osoby działały w stanie wyższej konieczności w celu ratowania zdrowia …

Czytaj dalej »

Ciemne strony sportu

Badanie dotyczące negatywnych doświadczeń w sporcie wyczynowym Rzecznik Praw Obywatelskich, na mocy art. 18 tzw. ustawy o równym traktowaniu, wykonuje również funkcję organu ds. równego traktowania, realizując zadania, o których mowa w ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Ustawa o RPO w art. 17b pkt 2 nakłada na Rzecznika obowiązek prowadzenia …

Czytaj dalej »

Bilans kucharki z TK

Stefan Drzazga jr. Smutny bilans prezesury Julii Przyłębskiej w TK: zalega tysiąc spraw, a na rozpoznanie niektórych czeka się 10 lat Statystyka jest nieubłagana. Według oficjalnej strony Trybunału Konstytucyjnego aktualnie zalega tam blisko tysiąc spraw[1]:  na etapie kontroli merytorycznej: 434 spraw; na etapie kontroli wstępnej: 546 spraw. Najstarsza sprawa ze …

Czytaj dalej »