Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe

CBA może mieć tajemnice

CBA mogło odmówić udzielenia informacji o oprogramowaniu RCS. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę HFPC na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. CBA odmówiło udostępnienia HFPC informacji, czy posługuje się oprogramowaniem komputerowym o nazwie Remote Control System. RCS jest oprogramowaniem, które umożliwia monitorowanie komputerów i telefonów, pozyskiwanie danych przechowywanych na tych urządzeniach oraz śledzenie korespondencji nawet w sytuacji gdy użytkownik nie jest podłączony do Internetu. RCS pozwala także kopiować pliki z twardego dysku komputera, nagrywać rozmowy Skype, przechwytywać hasła wprowadzone do wyszukiwarki, a także włączyć kamerę internetową lub mikrofon komputera.
W kwietniu ubiegłego roku HFPC wystąpiła z wnioskiem do m.in. CBA i ABW o informację, czy służby posługują się tym oprogramowaniem. ABW odpowiedziało, że nie korzysta z RCS. Tymczasem, CBA odmówiło przekazania tej informacji, twierdząc, że jest ona niejawna. CBA wskazało również, że wnioskowana informacja stanowi ?inną tajemnicę prawnie chronioną? na gruncie ustawy o CBA. W ubiegłym tygodniu WSA przyznał rację CBA. „Sąd stwierdził, że w tej sprawie zachodzi konflikt pomiędzy prawem do prywatności a bezpieczeństwem państwa. Zdaniem sądu, ze względu na stałe zagrożenie cyberprzestępczością CBA ma prawo nie udostępniać takich informacji, o jakie wnioskowała Fundacja? ? mówi adw. Artur Pietryka, który reprezentuje HFPC w tym postępowaniu.
Wyrok nie jest prawomocny. HFPC zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …