Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Celowy wyciek danych?

Celowy wyciek danych?

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w związku z wyciekiem danych z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża oburzenie z powodu wycieku do internetu danych osobowych sędziów, prokuratorów oraz innych pracowników sądów i prokuratur z bazy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a także wobec braku niezwłocznej reakcji ze strony administratora tych danych. Problem może dotyczyć nawet 50.000 osób.

Wyciekły bardzo wrażliwe informacje, które powinny być szczególnie chronione (m.in. imiona, nazwiska, numery telefonów, adresy mailowe, być może także adresy zamieszkania i numery PESEL).


Jest to niezwykle niepokojące z uwagi ma możliwość powiązania tych danych z informacjami zawartymi z publikowanymi w internecie oświadczeniami majątkowymi. Publikacja tych oświadczeń powinna być zatem wstrzymana.


Zaistniała sytuacja stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa majątkowego ale też osobistego ww. osób, w tym tysięcy polskich sędziów. Dane te mogą być pozyskane przez przestępców lub inne osoby, które nigdy nie powinny wejść w ich posiadanie, np. przez hejterów.


W niebezpieczeństwie znalazło się wielu funkcjonariuszy państwowych, co może prowadzić do zagrożenia dla bezpieczeństwa Państwa Polskiego.
Nie sposób uznać, aby przekazując zainteresowanym osobom w dniu 12.04.2020 r. informację o naruszeniu ochrony danych osobowych, które może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratory wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 34 ust. 1 RODO. Skoro administrator danych wiedział o wycieku co najmniej pięć dni wcześniej, to zawiadomienie o naruszeniu nie nastąpiło bez zbędnej zwłoki.
Należy wskazać na wieloletnie zaniedbania w zakresie informatyzacji całego sądownictwa i instytucji z nim związanych, w tym dotyczące bezpieczeństwa gromadzonych danych.


Zakres danych, które stały się dostępne dla osób niepowołanych, może mieć również wpływ na proces głosowania korespondencyjnego. Ktokolwiek pozyska wrażliwe dane kilkudziesięciu tysięcy osób, będzie mógł ich użyć do wypełnienia kart wyborczych i sfałszowania wyborów.
Zachodzi uzasadniona obawa, że sytuacja kryzysowa, która wystąpiła w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest efektem braku właściwego nadzoru ze strony osób do tego zobowiązanych.


Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oczekuje od Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Małgorzaty Manowskiej oraz Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, którzy ponoszą ogólną odpowiedzialność za działalność ww. instytucji publicznej, natychmiastowego podania się do dymisji.
Stowarzyszenie rozważa podjęcie kroków prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i dóbr osobistych swoich członków a także innych osób dotkniętych ww. wyciekiem

Sprawdź także

Honor i odwaga nagrodzone

Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich oraz Grupa Granica to tegoroczni laureaci Nagrody Stowarzyszenia im. …