Strona główna / Aktualności / Ciekawska prokurator skazana

Ciekawska prokurator skazana

Sąd Apelacyjny w Szczecinie oddalił apelacje od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie, które wnieśli Mirosław Z. i prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzowski sąd 2 kwietnia 2009 roku uznał prokurator Jolantę Waśniowską winną tego, że bezprawnie cenzorowała listy kierowane przez Mirosława Z. do swojego adwokata po tym jak został aresztowany. . Zakaz takiej cenzury jest standardem cywilizacyjnym w państwie prawa.Wyrok jest zatem prawomocny.

Mirosław Z. to poznański prawnik, który został przez Sąd Okręgowy w Poznaniu uznany winnym udziału w tzw. .. aferze testamentowej Melanii Rozmarynowicz”. Na podstawie sfałszowanego testamentu kilka kamienic w centrum Poznania ?wybrańcy losu? otrzymali za darmo. Mirosław Z. został aresztowany, a jego sprawa aż trzy razy była rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który to trybunał trzy razy przyznał rację Mirosławowi Z. iż państwo polskie naruszyło jego prawa.
Niezależnie od spraw w Strasburgu, Mirosław Z. dochodzi sprawiedliwości także przed polskimi sądami. 2 kwietnia 2009 roku Sąd Okręgowy w Gorzowie zasądził na rzecz Mirosława Z. odszkodowanie. Sąd przyjął, iż fakt czytania przez prokuratora listów do obrońcy jest pogwałceniem zasad prawa i przyznał mu 4.420 złotych. Jednocześnie sąd uznał, ze prokurator nie musi przeprosić Mirosława Z. gdyż sprawa nie nie była powszechnie znana.
Sąd Okręgowy w Gorzowie na kilkunastu stronach, w uzasadnieniu wyroku, wytykał wszystkie uchybienia pani prokurator. Sąd m.in. pisał : ?Fakt iż czynności cenzurowania dokonywały osoby pełniące funkcję prokuratora , a więc posiadające głęboką i fachową wiedzę prawniczą w zakresie prawa karnego, procedury i prawa karnego wykonawczego jest przerażający. Respektowanie praw osoby tymczasowo aresztowanej, w tym prawa do obrony i jego przejawów stanowi podstawowy wymóg ważności postępowania karnego. Prokurator jako podmiot prowadzący bądź nadzorujący postępowanie przygotowawcze jest obowiązany stosować obowiązujące przepisy prawa. Mirosław Z. cały czas utrzymuje iż jest niewinny i czeka na kasację wyroku, która już trafiła do Sądu Najwyższego .

Sprawdź także

Szczyty pogardy prawa

„Spotkaniem publicystycznym” nazwał posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa świadek Mikołaj Pawlak. Odmówił złożenia przyrzeczenia, a …