Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Cisza wyborcza od 19 listopada

Cisza wyborcza od 19 listopada

Zgodnie z tym, co ogłosił 15 września Donald Tusk prezes Rady Ministrów, wybory samorządowe VI kadencji odbędą 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbędzie się 5 grudnia 2010 roku.

Tym samy zaczął obowiązywać kalendarz wyborczy. Do 2 października muszą zostac podane do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu, oraz o siedzibach terytorialnych komisji wyborczych. Tego samego dnia mija termin zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego i kandydatów na radnych.
4 października mija natomiast termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych. Komisje te muszą być powołane do 7 października. Do północy 24 października komitety wyborcze mają czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych, osobnych dla poszczególnych szczebli administracji samorządowej. Kampania przed wyborami samorządowymi zakończy się 19 listopada o północy. Wówczas rozpocznie się trwająca do 21 listopada do godziny 22.00 cisza wyborcza. Komitety wyborcze mogą zgłaszać partie polityczne oraz partyjne koalicje. Wyjątkowo przy wyborach samorządowych mogą to też robić organizacje i stowarzyszenia społeczne. Komitety wyborcze może też zarejestrować co najmniej pięciu obywateli. Muszą jednak zebrać 20 podpisów, jeśli chcą zarejestrować kandydatów na terenie jednego województwa.
Ordynacja wymaga od nich natomiast zebrania tysiąca podpisów, jeżeli chcą mieć kandydatów na terenie więcej niż jednego województwa. Samorządowców wybierają obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat i stale mieszkają na terenie danej gminy. Nie mogą głosować pozbawieni praw publicznych i ubezwłasnowolnieni. Radnych mogą wybierać też obywatele Unii Europejskiej, pod warunkiem, że stale zamieszkują w Polsce.
Kandydatami na radnych mogą być obywatele polscy, nie karani prawomocnie za przestępstwo umyślne. Kandydować mogą też obywatele Unii Europejskiej, ale tylko do rady gminy.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …