Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Co boli prokuratorów na świecie

Co boli prokuratorów na świecie

Prokurator Generalny Andrzej Seremet uczestniczył w dniach 13-17 września 2015 r. w odbywającej się w Zurychu 20. Dorocznej Konferencji i Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów. W bieżącym roku tematyka konferencji koncentrowała się wokół kwestii dotyczących zwalczaniu finansowania terroryzmu orazwspółpracy międzynarodowej w walce z przestępczością gospodarczą, korupcją i praniem pieniędzy. W trakcie konferencji dyskutowano również na tematy dotyczące m.in. przestępstw wojennych czy przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu. W obradach brało udział ponad 400 uczestników ze wszystkich kontynentów. Prokuratorowi Generalnemu RP towarzyszyli Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Beata Hlawacz, pełniąca funkcję punktu kontaktowego Międzynarodowej Stowarzyszenia Prokuratorów oraz prokurator Jacek Łazarowicz z Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, który wygłosił referat w panelu poświęconym finansowaniu terroryzmu. Odrębny panel konferencji został poświęcony tematyce bezpieczeństwa prokuratorów. Podsumowaniem dyskusji w tym zakresie było podpisanie Deklaracji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prokuratorów, będącej odpowiedzią na zwiększenie się fizycznych ataków na prokuratorów w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami. Tekst deklaracji jest dostępny na stronie internetowej stowarzyszenia: http://www.iap-association.org/News/Declaration-of-the-International-Association-of-Pr Międzynarodowe Stowarzyszenie Prokuratorów (IAP) jest pozarządową organizacją prokuratorów o zasięgu światowym, powołaną do życia w 1995 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jego członkami są podmioty instytucjonalne, krajowe stowarzyszenia prokuratorów oraz indywidualne osoby. W tym roku stowarzyszenie obchodziło 20 rocznicę swego powstania.
Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami Prokuratury Generalne

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …