Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Co może powiedzieć adwokat

Co może powiedzieć adwokat

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zajęło stanowisko w sprawie publicznych wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań, w których występują jako obrońcy albo pełnomocnicy.

Samorząd adwokacki uznaje właściwe przekazywanie informacji przez adwokatów na temat prowadzonych postępowań za ważny element należytego wykonywania upoważnienia do obrony lub udzielonego pełnomocnictwa.
Wykonywanie zawodu adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. W pewnych okolicznościach adwokaci, którzy występują w postępowaniach jako obrońcy albo pełnomocnicy, mogą, a czasem nawet powinni, wyjaśniać opinii publicznej podejmowane czynności. Służy to bowiem nie tylko interesowi klientów, ale także edukowaniu obywateli. Zawsze jednak nieprzekraczalną granicę wypowiedzi adwokatów dotyczących postępowań, w których uczestniczą, w tym zwłaszcza wypowiedzi publicznych w sprawach, którymi opinia publiczna interesuje się w szczególny sposób, stanowi interes klientów i obowiązek przestrzegania tajemnicy adwokackiej. Adwokaci powinni takze unikać formułowania niemerytorycznych ocen dotyczących prowadzonych postępowań oraz formułowania i publicznego prezentowania wniosków, które wykraczają poza rzeczową potrzebę.
W żadnym wypadku nie wolno adwokatom traktować zainteresowania opinii publicznej niektórymi postępowaniami jako okazji do promowania własnej osoby lub własnych osobistych poglądów. Samorząd adwokacki uznaje właściwe przekazywanie informacji przez adwokatów na temat prowadzonych postępowań za wazny element należytego wykonywania upoważnienia do obrony lub udzielonego pełnomocnictwa. Wszelkie wykroczenia naruszające zasadę rzeczowości, a także brak umiaru i taktu oraz inne zachowania sprzeczne z normami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, będą przez samorząd adwokacki bezwzględnie ścigane w postępowaniach dyscyplinarnych.
Dotyczy to również adwokatów wpisanych na listy w innych krajach, a podejmujących czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź także

Adwokaci pójdą do szkół

W październiku adwokaci rozjaśnią prawo w szkołach 27.09.2023 Po sukcesie I edycji akcji „Adwokaci rozjaśniają …