Najnowsze informacje
Strona główna / Temat Tygodnia / Co można przywieźć z zagranicy

Co można przywieźć z zagranicy

Wracając z wakacji spoza UE samochodem będziemy mogli bez cła przywieźć towary o wartości 300 euro – poinformowała rzeczniczka prasowa resortu finansów Wiesława Dróżdż. Limit wzrasta do 430 euro w przypadku podróży samolotem lub statkiem.Wyjezdżając za granicę pamiętajm y także o tym,że nie każda pamiątka
przywieziona z obcego kraju znajdzie zrozumienia w oiczach celnika. Np. każdy wyrób z kosci sloniowej to sprawa kartna w naszym kraju. Konwencja CITES u nas naprawdę obowiązuje. W. Dróżdż zwróciła uwagę, że planując wakacyjne podróże zagraniczne warto pamiętać o obowiązujących przepisach celnych i dewizowych. Określają one m.in., jakie towary mogą znaleźć się w bagażu podróżnego, jakie są niedozwolone, a przewóz jakich jest ograniczony lub obłożony opłatami. Zgodnie z informacją MF w przypadku przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej) zwolnione z przywozowych należności celnych są towary o równowartości do 300 euro (w transporcie lądowym) oraz o równowartości do 430 euro (w transporcie lotniczym i morskim). „Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego, wartości bagażu osobistego importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie, wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów” – zaznaczyła rzeczniczka. Ponadto do limitów nie wlicza się także m.in. 200 sztuk papierosów lub 100 cygaretek bądź 50 cygar albo 250 g tytoniu do palenia (w transporcie lotniczym lub morskim). W przypadku innych środków transportu limity te wynoszą odpowiednio: 40 sztuk papierosów lub 20 cygaretek bądź 10 cygar albo 50 g tytoniu do palenia.
Do limitów bezcłowych przywozów nie wlicza się także wartości jednego litra wyrobów spirytusowych lub dwóch litrów napojów o mocy do 22 proc. bądź 4 litrów win albo 16 litrów piwa. Znacznie niższe limity dotyczą m.in. mieszkańców stref nadgranicznych. „Osoby przekraczające granicę muszą zgłosić organom celnym lub Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także pieniędzy, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro” – zwróciła uwagę Dróżdż. Obostrzenia te nie dotyczą przypadków, gdy przekraczana jest granica z innym państwem obszaru Schengen.
„Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych – poza formalnościami celnymi – wymagań nie mających charakteru fiskalnego. Chodzi np. o obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej sanitarnej, weterynaryjnej, czy fitosanitarnej oraz konieczność posiadania określonych zezwoleń, licencji, czy certyfikatów” – przypomniała rzeczniczka. Dodała, że ograniczenia te obejmują m.in. żywność (np. wyrobów mięsnych i wyrobów zawierających mleko w zasadzie nie można przywozić), produkty lecznicze, czy zwierzęta (informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii http://www.wetgiw.gov.pl).
Rzeczniczka podkreśliła, że surowej reglamentacji podlega wywóz bądź przywóz broni oraz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów (składników służących do produkcji narkotyków). Aby przywieźć z krajów trzecich na teren UE rośliny lub zwierzęta gatunków zagrożonych wyginięciem, konieczne jest specjalne zezwolenie. W przeciwnym razie przewóz taki jest traktowany jak przestępstwo.
MF przestrzega, że nie należy kupować i przewozić przez granicę kawioru, skór lub wyrobów ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków; wypchanych ptaków drapieżnych; wyrobów wykonanych ze skór węży, krokodyli lub waranów; naturalnych medykamentów i produktów leczniczych (maści, balsamy itp.) z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt; koralowców, muszli, wszelkich pamiątek turystycznych, takich jak nalewki na wężach. Szczegółowe informacje dotyczące gatunków objętych ochroną znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl). Można natomiast przywozić do UE bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów m.in. kawior z ryb jesiotrokształtnych (do 125 g), tzw. pałeczki deszczowe ? instrument muzyczny wykonany z prostego kawałka wysuszonej łodygi kaktusa (do 3 szt.), muszle skrzydelnika olbrzymiego (do 3 szt.), pławikoniki (do 4 martwych okazów), muszle przydaczni (do 3 okazów, łącznie nie więcej niż 3 kg). MF wskazało, że odrębne regulacje dotyczą przewozu zabytków. O ile ich wywóz za granicę podlega znacznym ograniczeniom, o tyle na przywóz nie potrzeba pozwolenia. „Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy zgłosić ten fakt w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną” – zaznaczyła W. Dróżdż. (PAP)

Sprawdź także

O godność Temidy

Sondaż IBRIS – Polacy chcą zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i Trybunale Konstytucyjnym. W pierwszej …