Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Co wolno sędziom

Co wolno sędziom

Webinarium online pt. „ Wolność zrzeszania się sędziów” 24 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału w webinarium online pt. „ Wolność zrzeszania się sędziów” 24 listopada 2020 r.

Po wejściu w życie tzw. ustawy kagańcowej polscy sędziowie zostali zobowiązani do składania pisemnych oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu, ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa. Od początku budziło to poważne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, który  zwracał uwagę na nieproporcjonalną ingerencję w prywatność sędziów.

Regulacja ta wpisuje się w żywą ostatnio dyskusję na temat granic dopuszczalnego zaangażowania sędziów w życie społeczne. Celem webinarium, w którym wezmą udział przedstawiciele  środowiska sędziowskiego oraz specjaliści zajmujący się problematyką praworządności, jest umożliwienie wymiany doświadczeń i refleksji dotyczących korzystania przez sędziów praw z zagwarantowanych w Konstytucji.

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Administracyjnych.

PROGRAM

24 listopada 2020 r. 

Część I godz. 12:00-13:00

  • otwarcie webinarium przez zastępcę rzecznika praw obywatelskich Stanisława Trociuka i prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, sędzię NSA Aleksandrę Wrzesińską-Nowacką
  • wystąpienie wprowadzające dr hab. Anny Śledzińskiej-Simon (Uniwersytet Wrocławski) – Zasada proporcjonalności a wolność zrzeszania się sędziów
  • omówienie opinii nr 23 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) na temat roli stowarzyszeń sędziowskich we wspieraniu sędziowskiej niezawisłości – mec. Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO

Część II godz. 13:00-14:30

Dyskusja z udziałem uczestników spotkania, której celem będzie wymiana doświadczeń i refleksji dotyczących wolności zrzeszania się sędziów w kontekście standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, w tym opinii nr 23 CCJE – moderator: mec. Mirosław Wróblewski

  • Podsumowanie: Prezes OSSSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka/ Marcin Malecko, naczelnik w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO

Link do transmisji: https://youtu.be/usmUJx5Pj8Q

Załączniki:

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …