Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Co z poprawkami do prawa o zgromadzeniach

Co z poprawkami do prawa o zgromadzeniach

Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosków grup posłów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, w wyroku z dnia 18 września 2014 r. (sygn. akt K 44/12) stwierdził niekonstytucyjność szeregu przepisów ustawy Prawo o zgromadzeniach. W powyższym wyroku Trybunał opowiedział się za przyznaniem ustawowej ochrony zgromadzeniom liczącym mniej niż piętnaście osób. W ocenie Trybunału wadliwość obowiązującej regulacji dotyczy pominięcia materii niezbędnej dla pełnego zrealizowania konstytucyjnej wolności zgromadzeń. Przy okazji uregulowania statusu zgromadzeń składających się z mniej niż 15 uczestników, należałoby także rozważyć uregulowanie organizowania zgromadzeń spontanicznych.
Doprecyzowania wymagają również przepisy umożliwiające wydanie decyzji o zakazie jednego ze zgłoszonych zgromadzeń w przypadku ich kolizji. Ponadto do dnia wejścia w życie wyroku Trybunału, tj. do dnia 4 października 2015 r. niezbędne jest wprowadzenie przepisów, które zrealizują standard wynikający z Konstytucji RP, a także Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, w zakresie drogi odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji na temat prowadzonych prac legislacyjnych zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Sprawdź także

W TKPiS wyroki piszą biegli

GazetaPrawna.pl poinformowała,że TK pyta eksperta o wyrok TSUE. Za sporządzenie ekspertyzy zapłacił 5 tys. zł. …