Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Co z tajnymi więzieniami CIA

Co z tajnymi więzieniami CIA

HFPC skierowała wnioski o udostępnienie informacji na temat sposobu wykonania przez polskie władze wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących funkcjonowania na terytorium Polski tajnego więzienia CIA. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie poinformowała, że prowadzone śledztwo zostało przedłużone do 11 kwietnia 2016 r.Dotychczas wydano jedno postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które nie zostało zmienione ani uchylone. Od sierpnia 2015 r. w ramach prowadzonego śledztwa m.in. przesłuchano świadków, przetłumaczono dokumenty pochodzące od strony amerykańskiej oraz ?procedowano w związku z materiałami przekazanymi przez przedstawicieli opinii publicznej?. HFPC skierowała również wniosek do Kancelarii Prezydenta RP z pytaniem czy podejmowano działania dyplomatyczne mające na celu uzyskanie od Stanów Zjednoczonych gwarancji dyplomatycznych dla skarżącego w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ?nie znaleziono materiałów wskazujących aby Kancelaria Prezydenta podejmowała działania we wskazanym (…) zakresie?. W materiałach Kancelarii znajdują się natomiast noty informacyjne z 27 lutego 2015 r. oraz z 13 marca 2015 r. sporządzone przez Pełnomocnika MSZ ds. postępowań przed ETPC. Wynika z nich, m.in., że ?MSZ powinno wystąpić do władz amerykańskich z żądaniem gwarancji dyplomatycznych zapewnienia rzetelnego procesu obu skarżącym?. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zostało z kolei poproszone przez HFPC o udostępnienie not dyplomatycznych skierowanych do USA, które miały na celu uzyskanie gwarancji dyplomatycznych dla skarżącego w sprawie Al Nashiri przeciwko Polsce oraz odpowiedzi na przesłane noty. Biuro Rzecznika Prasowego MSZ poinformowało, że ?dokumentacja ta jest formą komunikacji pomiędzy państwami, przekazywaną w szczególny sposób z dochowaniem wymogów przewidzianych przez prawo i zwyczaj międzynarodowy, i ze względu na to nie podlega upublicznieniu?. Ponadto, Ministerstwo poinformowało, że rząd dwukrotnie (6 marca 2015 r. i 13 maja 2015 r.) występował do rządu Stanów Zjednoczonych o udzielenie gwarancji dla pana Abd al-Rahim al-Nashiriego. W pierwszej nocie ? przekazanej Ambasadzie USA ? zwrócono się o przekazanie Departamentowi Stanu wniosku o udzielenie gwarancji, iż w stosunku do skarżącego nie zostanie orzeczona kara śmierci. W odpowiedzi władze USA poinformowały o przekazaniu noty właściwym organom. Druga nota dotyczyła natomiast zapewnienia prawa do sprawiedliwego i rzetelnego procesu karnego.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …

Strona główna / Szczypta soli / Co z tajnymi więzieniami CIA

Co z tajnymi więzieniami CIA

Śledztwo dotyczące istnienia na terenie Litwy tajnych więzień prowadzonych przez CIA nie może zostać umorzone, dopóki nie zostaną dokładnie zbadane wszelkie dowody w tej sprawie, ogłosiła Amnesty International. Przypomnijmy,że w Polsce trwa wciąż wyjaśnianie kwestii tajnych więzień CIA w naszym kraju, ale wydaje się,że poza AI nikt nie jest zainteresowany nagłaśnianiem problemu. AI poinformowała,że 14 stycznia 2011 roku Prokurator Naczelny Litwy umorzył śledztwo, które miało na celu ustalić czy urzędnicy Litewskiego Departamentu Bezpieczeństwa Państwa (VSD) pozostawali w zmowie z CIA w celu utworzenia i prowadzenia tajnych więzień na terenie Litwy.
?Jest zbyt wcześnie, aby zamykać tę sprawę?, powiedziała Julia Hall, specjalistka ds. antyterroryzmu i praw człowieka w Europie. ?Umarzając śledztwo zanim zostały zebrane wszystkie dowody i bez wzięcia pod uwagę wszelkich ewentualności, Prokurator Naczelny Litwy przerywa równocześnie proces, który miał szansę ustalić kto jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka?. W grudniu 2009 roku litewska parlamentarna komisja śledcza sporządziła raport z którego wynika, że tajne więzienia rzeczywiście istniały. Raport głosi także, że zgodnie z prawem litewskim przeciw urzędnikom VSD powinno zostać przeprowadzone śledztwo w sprawie ?nadużycia przez nich stanowiska służbowego”.
Litewski prokurator, umarzając śledztwo w zeszłym tygodniu, powiedział, że urzędnicy VSD popełnili ?wykroczenie dyscyplinarne?, ponieważ nie powiadomili o danej sytuacji najwyższych władz kraju. Prokurator uzasadnił również, że sprawa zostaje zamknięta z powodu przedawnienia. Delegacja Amnesty International spotkała się z prokuraturą zajmującą się sprawą tajnych więzień w listopadzie 2010 roku w celu przedstawienia nowego raportu pt. ?Tajemnica poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA”.
Prokuratura zapewniła, że śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone. Nie było wówczas mowy o przedawnieniu. Od tego czasu Amnesty International sporządziła akta zawierające zbiór informacji istotnych dla sprawy, które mają zostać przesłane do prokuratury. Razem z aktami ma zostać ównież wysłany list, który ma na celu zachęcić do przeprowadzenia śledztwa zgodnie z sugestiami Amnesty International.
?Z naszych spotkań na Litwie jasno wynika, że jest wiele dowodów na istnienie na terenie tego kraju tajnych więzień – czytamy m.in w raporcie AI. Dowody te powinny być poddane analizie? „Śledztwo powinno być kontynuowane do czasu, aż wszystkie informacje w tej sprawie zostaną wzięte pod uwagę. Parlamentarna komisja śledcza oraz przeprowadzone następnie dochodzenie dowodzą, że rozliczenie osób odpowiedzialnych za bezprawne transfery i przetrzymywanie więźniów z ich uczynków jest możliwe. Litwa ma prawny obowiązek zbadać tę sprawę w sposób dokładny i bezstronny. Nie stanie się to, dopóki prokuratura nie rozważy rzetelnie wszystkich dowodów. Do tej pory tak się jednak nie stało”.
Ciekawe jakimi ustaleniami zakończy się polskie sledztwo. Przedstawiciele lewicy i prawicy, którzy pełnili władzę w inkryminowanym okresie, wciąż zaprzeczają, aby w Kiejdanach były tajne więzienia CIA. Fakty mówią jednak coś innego.

Sprawdź także

Sędzia pozywa System

Publicznych przeprosin i wysokiego zadośćuczynienia domaga się sędzia Igor Tuleya od 11 osób, w tym …