Najnowsze informacje
Strona główna / Moja kancelaria / Co z „urzędówkami”

Co z „urzędówkami”

Pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. „urzędówek” spotkał się z członkami Prezydium NRA


  • Adw. Jacek Różycki, który 17 maja br. został powołany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara na funkcję pełnomocnika do spraw określenia zasad ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata oraz radcę prawnego ustanowionych z urzędu, spotkał się 23 maja z członkami Prezydium NRA.
  • Spotkanie odbyło się z inicjatywy mec. Różyckiego w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział: adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wiceprezesi NRA adw. Bartosz Grohman i adw. Bartosz Tiutiunik, adw. Justyna Mazur, sekretarz NRA i adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, adw. Andrzej Zwara, członek NRA oraz adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury i adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
 
Prezes NRA podczas spotkania przypomniał konsekwentnie prezentowane stanowisko Adwokatury wobec rażąco niskich stawek za pomoc prawną świadczoną z urzędu oraz postulaty Adwokatury dotyczące urealnienia wysokości tych stawek, które nie były zmieniane od ponad 20 lat. Prezes NRA mówił o działaniach Naczelnej Rady Adwokackiej w tej i w poprzednich kadencjach oraz o swoich działaniach w tej i poprzedniej kadencji rządu. Wysokość stawek za pomoc świadczoną za pomoc prawną z urzędu to nie tylko kwestia godnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez adwokatów, ale też sprawa zapewniania przez Państwo możliwości obrony dla obywateli, którzy sami nie mogą opłacić pomocy prawnej.
 
Prezes NRA przypomniał też zaangażowanie adwokatów w obronę praworządności w Polsce i właściwy kształt legislacji. Adwokaci są  ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości, a niskie nakłady na pomoc prawną z urzędu nie mogą być tolerowane. Minister Sprawiedliwości musi ten problem pilnie rozwiązać, tak aby doszło do urealnienia wysokości wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu.
Prezes NRA przypomniał też postulat NRA, by dyżury obrończe w postępowaniu przyśpieszonym były odpłatne, a minister sprawiedliwości w rozporządzeniu powinien określić wysokość wynagrodzenia za pełnienie takiego dyżuru.
 
Prezes NRA mówił też o postulacie – odrzuconym ostatnio przez Ministerstwo Sprawiedliwości – by wprowadzić przepisy umożliwiające adwokatom ustanowionym z urzędu otrzymanie należnego wynagrodzenia za już udzieloną pomoc prawną (na bieżąco) bez konieczności, często wieloletniego, oczekiwania na wynagrodzenie za czynności procesowe wykonane w toku postępowań sądowych – karnych i cywilnych.
 
Pan Mecenas Różycki zapewnił o woli prowadzenia rozmów i wspólnego szukania rozwiązań, które będą odpowiadały na postulaty Adwokatury. Nie przedstawił podczas spotkania konkretnych rozwiązań, zadeklarował ich opracowanie.

Sprawdź także

Paraliż państwa i prawa

Marek Safjan o paraliżu przywracania praworządności, o Trybunale Konstytucyjnym, neosędziach i wydanych przez nich wyrokach …