Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Co zrobił prezydent

Co zrobił prezydent

Czas na coroczne podsumowania. Co zatem w 2012 roku zrobił prezydent Bronisław Komorowski, który nieomal we wszystkich sondażach instytutów badania opinii publicznej prowadzi z miażdżącą przewagą w rankingach na polityka, którego Polacy darzą, największym zaufaniem. Czy brak podejmowania trudnych decyzji i brak zaangażowania w polityczne spory jest receptą na sukces? A zatem, prezydent podpisał 126 ustaw, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 3 wnioskami (2 w trybie kontroli następczej), wystąpił z 2 inicjatywami ustawodawczymi, ratyfikował 20 umów międzynarodowych, wydał 24 rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia; udzielił 170 Honorowych Patronatów; nadał 2459 cudzoziemcom obywatelstwo polskie, ułaskawił 80 osób skazanych; wziął udział w 45 spotkaniach problemowych i środowiskowych dot. spraw społecznych, gospodarczych i samorządowych oraz kultury; złożył 55 wizyt lokalnych odwiedzając różne regiony Polski; wziął udział w 22 spotkaniach w ramach Forum Debaty Publicznej, zainicjował ogółem 32 spotkania dyskusyjne FDP; złożył 17 wizyt zagranicznych przyjął 22 osobistości ? głowy państw obcych i szefów rządów, którzy składali wizyty w Polsce oraz 34 delegacje zagraniczne przyjął listy uwierzytelniające od 35 ambasadorów akredytowanych w Polsce.
W 2012 roku prezydent realizował zarysowane wraz z początkiem kadencji priorytety. Były to działania w zakresie aktywnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście dobrego sąsiedztwa i Unii Europejskiej. Ważnym aspektem były starania o wzrost konkurencyjności Polski, wspieranie rozwoju kraju oraz społeczeństwa oraz ożywienie działań obywatelskich i budowanie dumy z Polski. Wszystkim inicjatywom podjętym w mijającym roku towarzyszyła myśl przewodnia i metoda, którą są dialog i otwartość.
Działania legislacyjne
Prezydent ogromną wagę przywiązuje do stałego przestrzegania ustawy zasadniczej i do dbałości o jakość tworzonego prawa. W 2012 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego 3 wnioski w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją dot.: ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (kontrola następcza); ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (kontrola następcza); ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (kontrola prewencyjna). Do Sejmu wniósł 2 inicjatywy ustawodawcze: ustawa o nasiennictwie, ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Kancelarii Prezydent zainicjował szeroką debatę na temat stanowienia prawa prowadzoną w ramach Forum Debaty Publicznej, której rezultaty mają przynieść rekomendacje do zmian w systemie prawa oraz w systemie jego stanowienia.
W minionym roku wręczył nominacje na urząd sędziowski 346 osób, a w sumie od sierpnia 2010 roku mianował już 864 sędziów. Te, i inne, zajęcia wypełniają prezydentowi RP cały czas. Dużo to, czy mało? Oceni historia.

Sprawdź także

Antysemici z PiS

Europoseł Grzegorz Braun, były premier Mateusz Morawiecki i byli ministrowie z jego rządu Piotr Glińśki …