Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Bez kategorii / Cyberbezpieczeństwo w Polsce

Cyberbezpieczeństwo w Polsce

26 i 27 września 2016 r. w Krakowie odbyło się II Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, jedna z najważniejszych konferencji poświęconych tej tematyce w Europie. Jednym z prelegentów konferencji był Prokurator Krajowy – Bogdan Święczkowski . Celem CYBERSEC jest wypracowanie strategicznych rekomendacji dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwaw Unii Europejskiej i NATO. Tym razem konferencja zgromadziła ponad 600 uczestników z 20 krajów, 120 prelegentów i dotyczyła 4. ścieżek tematycznych. Tematyka konferencji odpowiada aktualnym wyzwaniom dokonującej się właśnie tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, w obliczu której musimy zadbać o nasze cyberbezpieczeństwo. Panele dyskusyjne CYBERSEC toczyły się w ramach czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Wojsko, Przyszłość i Biznes. W programie konferencji pojawiły się również sesje specjalne dedykowane problemowi cyberprzestępczości.
Podczas pierwszego dnia forum Prokurator Krajowy stwierdził, że zapisy prawne nie dotrzymują kroku cyberprzestępcom, którzy działają globalnie. To nie oznacza, że polska prokuratura nie zamierza sprostać nowym wyzwaniom. Z jego inicjatywy powstały w prokuraturze komórki zajmujące się przestępstwami z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Warto przypomnieć o zarządzeniu Prokuratora Krajowego z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej Prokuratury Krajowej ustalił nowe zadania Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Do zadań tej komórki organizacyjnej Prokuratury Krajowej należy miedzy innymi prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa noszące cechy przestępczości zorganizowanej w tym transgranicznej, przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów komputerowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym (cyberprzestępczości zorganizowanej). Departament ten będzie również koordynował postępowania przygotowawcze prowadzone przez Wydziały Zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Natomiast w prokuraturach regionalnych, powierzono prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących cyberprzestępczości o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 1 000 000 złotych (art. 115 § 6 kodeksu karnego) koordynatorom do spraw cyberprzestępczości. Na poziomie prokuratur okręgowych mogą być utworzone działy do prowadzenia i nadzorowania wspomnianych spraw o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę 200 000 złotych (art. 115 § 5 kodeksu karnego) Ponadto, jeżeli w prokuraturze regionalnej lub okręgowej nie zostały utworzone wspomniane działy, prokurator regionalny lub okręgowy może powierzyć prowadzenie i nadzorowanie tych spraw, jednemu lub kilku prokuratorom.
Dział Prasowy Prokuratura Krajowa

Sprawdź także

PiS okradało ofiary

Według NIK, minister Zbigniew Ziobro wydawał setki milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości niegospodarnie, niecelowo i …