Strona główna / Aktualności / Czas na podjęcie decyzji

Czas na podjęcie decyzji

W niedzielę 21 listopada wybieralismy naszych przedstawicieli do samorządów.

Lokale wyborcze będą otwarte w późniejszych godzinach niż dotąd – od 8 do 22. Do czasu ich zamknięcia będzie obowiązywać cisza wyborcza. Będzie więc zabronione m.in. zwoływanie zgromadzeń i manifestacji. By mieć szansę na oddanie głosu, w lokalu wyborczym, należy stawić się wraz z dokumentem ze zdjęciem.
W niedzielę każdy wyborca dostanie cztery karty do głosowania: białą, żółtą, niebieską oraz różową. Biała zawiera nazwiska kandydatów do rad gmin. Na żółtej wymienione są nazwiska kandydatów do rad powiatów (w Warszawie będą to kandydaci do rad dzielnic). Kandydatów do sejmików znajdziemy na karcie niebieskiej. Na karcie różowej znajdziemy kandydatów do fotela wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W miastach na prawach powiatów (z wyjątkiem Warszawy) wyborcy nie dostaną karty żółtej, bowiem rada miasta jest jednocześnie radą powiatu.
Aby głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania należy postawić znak ?x?, który musi się znaleźć w obrębie kratki – przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Dopisanie na karcie do głosowania, poza kratką, czegokolwiek (dodatkowych nazwisk, nazw albo innych dopisków) nie wpływa na ważność głosu. Ważne aby linie tworzące znak ?x? przecinały się. Postawienie popularnego ?ptaszka? spowoduje że głos będzie nieważny. Należy pamiętać także o tym, że w wyborach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta można oddać głos tylko na jednego kandydata, stawiając znak ?x? w kratce z lewej strony obok jego nazwiska. Jeśli znak ?x? pojawi się przy kilku nazwiskach albo nie zostanie wstawiony w ogóle – głos będzie nieważny. Wybory kończą się w pierwszej turze tylko wtedy, kiedy kandydat na wójta otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. Wybory na radnych w gminach poniżej 20 tys. mieszkańców odbywają się na zasadzie większościowej, czyli radnymi zostają ci kandydaci, na których głosowało najwięcej osób. Na karcie do głosowania zawsze umieszczona jest informacja o tym ilu kandydatów możemy wybrać.
W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak „x” obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu. Wybory do rady powiatu są przeprowadzane na tych samych zasadach. W wyborach do sejmiku województwa wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak „x” obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu.
Osoby, które z jakiś powodów nie mogą głosować osobiście, mogą to zrobić przy pomocy pełnomocnika. Uprawnieni do tego są wyborcy mający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także mający równoznaczne orzeczenie organu rentowego.

Sprawdź także

„Żołnierze” WP w Strasburgu

ETPC zakomunikował polskiemu rządowi skargi w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy   Europejski Trybunał Praw Człowieka …