Najnowsze informacje
Strona główna / Szczypta soli / Czekając na areszt domowy

Czekając na areszt domowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu mówi wciąż polskiemu rządowi ?nie ma zmiłuj? i każe polskim obywatelom płacić odszkodowania za niesłuszne, pochopne, zbyt długie i bezzasadne areszty.

Problem dostrzega Ministerstwo Sprawiedliwości. – Po środki zapobiegawcze powinno się sięgać jedynie wtedy, gdy jest to niezbędne, przy czym priorytet w stosowaniu powinien mieć zawsze środek mniej dolegliwy ? powiedział w trakcie konferencji ?Stosowanie środków zapobiegawczych? minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – Ważne jest, aby środki te nie były elementem represji karnej. Niedopuszczalne jest, aby środki zapobiegawcze spełniały funkcje restrykcyjne w stosunku do osoby podejrzanej ? dodał – lub oskarżonego ani nie mogą być stosowane w celu wywarcia presji na te osoby w toku postępowania karnego.
– W rządzie były i są podejmowane prace legislacyjne mające na celu zagwarantowanie prawa przede wszystkim osobom tymczasowo aresztowanym ? przypomniał Krzysztof Kwiatkowski. ? To właśnie z inicjatywy rządu przygotowano m.in. projekt stosownej ustawy, będący realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego niezgodności z Konstytucją art.263§3 kodeksu postępowania karnego jako nieprecyzującego w sposób dostateczny przesłanek uzasadniających przedłużenie okresu stosowania tymczasowego aresztowania ? dodał.
Minister dodał także, że w Ministerstwie Sprawiedliwości opracowano także projekt ustawy o zmianie ustaw: kodeks karny, kodeks postępowania karnego oraz kodeks karny wykonawczy, które przewidują wprowadzenie nowego środka zapobiegawczego, w postaci tzw. ?aresztu domowego?. Projekt ten ma na celu wykorzystanie najnowszej technologii, umożliwiającej zdalne monitorowanie zachowania podejrzanego lub oskarżonego przy użyciu aparatury elektronicznej. Tego rodzaju regulacja, rozszerzająca katalog środków zapobiegawczych, w istotny sposób może przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Bowiem w podobny sposób ogranicza swobodę poruszania się podejrzanego bez zaangażowania jednak całego aparatu np. Służby Więziennej. Ten nowy środek zapobiegawczy zapewni izolację podejrzanego tam gdzie nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztowania ? powiedział K. Kwiatkowski.
Nic, tylko bić brawa. Dopóki jednak w społecznej świadomości nie utrwali się pogląd że areszt nie jest zaliczką na przyszłą karę więzienia, i swoistym papierkiem lakmusowym orzekajacym o potencjalnej winie podejrzanego, RP jeszcze długo będzie przegrywać ?aresztowe? sprawy w Strasburgu.

Sprawdź także

Nie płacić diet

IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich: Neo-KRS jest jak matryca do produkcji fałszywych pieniędzy. Produkuje fałszywe nominacje …