Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Czerwone kartki od sędziów

Czerwone kartki od sędziów

Iustista zebrała Czerwone Kartki od sędziów.

W zaledwie 5 dni zebrano niemal 2 tys. kartek od sędziów – tak duże poparcie w tak krótkim czasie oceniamy jako sukces. Powodem akcji jest forsowanie przez rząd projektu zmian prawa o ustroju sądów powszechnych, który grozi zwiększeniem możliwości wpływu polityków na sądy poprzez system ocen. Niezawisłe sądy są gwarantem demokracji, a proponowane zmiany w prawie mogą tę niezawisłość nadwątlić.
Proponowane zmiany w przepisach o samorządzie sędziowskim pozbawią prawa głosu w najbardziej istotnych kwestiach sędziów sądów rejonowych. Ponadto rząd, wbrew wcześniejszym obietnicom, nie zamierza prowadzić rozmów o tym, jak w przyszłości mają się kształtować wynagrodzenia sędziów (nie chodzi tu o podwyżki w 2011 r., lecz o plany na przyszłość, gdy polepszy się sytuacja finansów publicznych). Brak planów na przyszłość powoduje, że doświadczeni sędziowie przechodzą do innych zawodów. Kartki już zostały z całej Polski wysłane pocztą na adres Kancelarii Premiera RP.
Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy SSP Iustitia.

Sprawdź także

Impas w kwestii Romów

Romskie osiedla w Małopolsce wymagają planów rewitalizacji. Odpowiedź MSWiA Dramatyczne warunki socjalno-bytowe mniejszości romskiej  w …