Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Czy powstanie Prokuratura Europejska

Czy powstanie Prokuratura Europejska

Od 15 do 17 maja 2013 r. w Krakowie, prokuratorzy generalni Unii Europejskiej debatowali o możliwości utworzenia Prokuratury Europejskiej, przewidzianej w art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz wyzwaniach dla integracji Prokuratury Europejskiej z systemami prawnymi człomków Unii Europejskiej. Federalnym Prokuratorem Generalnym został Harald Range. W tegorocznym spotkaniu Prokuratorów Generalnych Unii, na zaproszenie Przewodniczącego sieci Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, udział wzięli przedstawiciele wielu instytucji krajowych i zagranicznych, w tym: Wojciech Węgrzyn- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Andrzej Rzepliński- Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Francoise Le Bail – Dyrektor Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Giovanni Kessler- Dyrektor Generalny OLAF, Michèle Coninsx – Przewodnicząca Eurojustu, Hans G. Nilsson – przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, prof. Katalin Ligeti z Uniwersytetu w Luksemburgu. Gościem specjalnym konferencji była Marszałek Sejmu RP – Ewa Kopacz, która spotkała się z jej uczestnikami w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trakcie debaty Prokuratorzy Generalni podkreślali, że utworzenie Prokuratury Europejskiej będzie oddziaływać na funkcjonowanie prokuratur krajowych oraz innych krajowych instytucji zaangażowanych w zwalczanie przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii. Wskazywali też, że w niektórych państwach może to wiązać się z potrzebą dokonania zmian konstytucyjnych.
Prokuratorzy Generalni zwracali też uwagę, że utworzenie Prokuratury Europejskiej powinno skutkować realnym zwiększeniem efektywności ścigania przestępczości na szkodę finansów Unii, co z kolei będzie wymagać stworzenia synergii z prokuraturami krajowymi, z poszanowaniem pozycji tych ostatnich oraz uznanych w dokumentach międzynarodowych, w tym m.in. w zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2000)19, standardów dotyczących roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Ostatnim punktem spotkania był wybór nowego przewodniczącego sieci, którym został wybrany Federalny Prokurator Generalny Niemiec Harald Range.

Sprawdź także

Nareszcie Rzecznik dzieci

Monika Horna-Cieślak została powołana przez Sejm na stanowisko Rzeczniczki Praw Dziecka. Zdecydowała o tym bezwzględna …