Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Czy powstanie Prokuratura Europejska

Czy powstanie Prokuratura Europejska

Od 15 do 17 maja 2013 r. w Krakowie, prokuratorzy generalni Unii Europejskiej debatowali o możliwości utworzenia Prokuratury Europejskiej, przewidzianej w art. 86 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz wyzwaniach dla integracji Prokuratury Europejskiej z systemami prawnymi człomków Unii Europejskiej. Federalnym Prokuratorem Generalnym został Harald Range. W tegorocznym spotkaniu Prokuratorów Generalnych Unii, na zaproszenie Przewodniczącego sieci Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta, udział wzięli przedstawiciele wielu instytucji krajowych i zagranicznych, w tym: Wojciech Węgrzyn- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Andrzej Rzepliński- Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Francoise Le Bail – Dyrektor Generalna ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, Giovanni Kessler- Dyrektor Generalny OLAF, Michèle Coninsx – Przewodnicząca Eurojustu, Hans G. Nilsson – przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, prof. Katalin Ligeti z Uniwersytetu w Luksemburgu. Gościem specjalnym konferencji była Marszałek Sejmu RP – Ewa Kopacz, która spotkała się z jej uczestnikami w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W trakcie debaty Prokuratorzy Generalni podkreślali, że utworzenie Prokuratury Europejskiej będzie oddziaływać na funkcjonowanie prokuratur krajowych oraz innych krajowych instytucji zaangażowanych w zwalczanie przestępczości na szkodę interesów finansowych Unii. Wskazywali też, że w niektórych państwach może to wiązać się z potrzebą dokonania zmian konstytucyjnych.
Prokuratorzy Generalni zwracali też uwagę, że utworzenie Prokuratury Europejskiej powinno skutkować realnym zwiększeniem efektywności ścigania przestępczości na szkodę finansów Unii, co z kolei będzie wymagać stworzenia synergii z prokuraturami krajowymi, z poszanowaniem pozycji tych ostatnich oraz uznanych w dokumentach międzynarodowych, w tym m.in. w zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy Rec(2000)19, standardów dotyczących roli prokuratury w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Ostatnim punktem spotkania był wybór nowego przewodniczącego sieci, którym został wybrany Federalny Prokurator Generalny Niemiec Harald Range.

Sprawdź także

Prof. M. Wiącek nowym RPO

Prof. Marcin Wiącek pełni już funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich VIII kadencji Prof. Marcin Wiącek został …