Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Czy prezydent mógł ułaskawić szefa CBA

Czy prezydent mógł ułaskawić szefa CBA

Sąd Najwyższy w dniu 7 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Karnej rozpozna kasacje wniesione przez pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w sprawie Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Grzegorza Postka i Krzysztofa Brendla. Zaskarżonym wyrokiem Sąd Okręgowy w Warszawie w marcu br. uchylił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy
Śródmieścia z dnia 30 marca 2015 r. i umorzył postepowanie karne na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., w związku z ułaskawieniem oskarżonych przez Prezydenta RP w listopadzie 2015 r. Kasacje w sprawie wnieśli pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. W trzech kasacjach, które wpłynęły do Sądu Najwyższego podniesiono zarzuty rażącej obrazy m.in. przepisów Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz kodeksu postępowania karnego. Pełnomocnicy zgłosili różne wnioski – o uchylenie zaskarżonego wyroku, przekazanie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym oraz o umorzenie postępowania.
W indywidualnych odpowiedziach na poszczególne kasacje prokurator Prokuratury Okręgowej wniósł o ich oddalenie jako oczywiście bezzasadnych.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …