Finansowanie pomostowe
Strona główna / Temat Tygodnia / Czy są winni skutków nawałnic

Czy są winni skutków nawałnic

Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku prowadzi dwie sprawy dotyczące: okoliczności tragicznego zdarzenia zniszczenia przez nawałnicę obozu harcerskiego w Suszku (woj. pomorskie), wskutek którego zginęły dwie uczestniczki obozu, a kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia oraz zakresu pomocy udzielanej osobom poszkodowanym wskutek nawałnicy, jaka przeszła nad obszarem Kaszub i Borów Tucholskich w dniu 11 sierpnia 2017 roku. Obie sprawy zostały podjęte z urzędu przez Rzecznika Praw Obywatelskich.W ramach prowadzonych postepowań zwróciliśmy się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ? Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału Morskiego w Gdyni z o informacje, jak IMGW ostrzegał o złych warunkach pogodowych 11 sierpnia 2017 roku oraz czy na bieżąco monitorował i ostrzegał, a jeśli tak to w jaki sposób, o narastającej sile burzy. Ponadto wystąpiliśmy do Wojewody Pomorskiego, Starosty Chojnickiego oraz Dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku z pytaniem o to, jak zadziałał 11 sierpnia 2017 roku system ostrzegania meteorologicznego, jakie podjęto działania, by ostrzec ludzi przebywających na terenach zagrożonych wystąpieniem nadzwyczajnego zjawiska pogodowego, jaki przebieg miała akacja ratownicza oraz czy próbowano zaangażować w akcję ratowniczą wojsko i sprzęt wojskowy (m.in. śmigłowce), a jeśli tak to z jakim skutkiem. O przebieg akcji ratowniczej zapytaliśmy również Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, uwzględniając, że to głównie na barkach strażaków i policjantów spoczęło prowadzenie kilkugodzinnej akcji przy ogromnym zaangażowaniu lokalnej społeczności. Skierowaliśmy również zapytania do Wojewody Łódzkiego i Łódzkiego Kuratora Oświaty, jakimi formami pomocy objęto osoby poszkodowane w zniszczeniu przez nawałnicę obozu harcerskiego w Suszku oraz ich rodziny. Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku zwróciło się również do Starostów powiatów: chojnickiego, bytowskiego, kościerskiego oraz kartuskiego z prośbą o poinformowanie Rzecznika, jaki jest zakres pomocy udzielanej poszkodowanym, z jakich form wsparcia korzystają obecnie osoby poszkodowane, czy uruchomione zostały przez władze rządowe środki finansowe na wsparcie dla poszkodowanych samorządów, czy posiadane i przekazane środki finansowe oraz wsparcie ze strony władz państwa są wystarczające dla zapewnienia należytej pomocy mieszkańcom powiatu oraz czy gminy z obszaru Starostwa otrzymały pomoc wojska (osobową i sprzętową) w adekwatnym, do skali zniszczeń, zakresie. Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich, w swoich pismach skierowanych do starostów złożył wyrazy ubolewania z powodu tragedii, jaka spotkała mieszkańców regionu objętego nawałnicą. Ponadto, uwzględniając skalę zniszczeń jak również apele władz samorządowych poszkodowanych terenów o wprowadzenie na ich obszarze stanu klęski żywiołowej, zwróciliśmy się do Wojewody Pomorskiego o informację, czy rozważa wystąpienie z takim wnioskiem, a jeśli nie, jakie względy zadecydowały za przyjęciem takiego stanowiska.
***
Nad powiatem nakielskim przeszła nawałnica, wywołując mnóstwo szkód. Służba Więzienna z Zakładu Karnego w Potulicach skierowała do pracy przy usuwaniu skutków nawałnicy kilkunastoosobową grupę osadzonych. Pomocy udzielali również funkcjonariusze naszej formacji. Nawałnice jakie przeszły w zeszłym tygodniu nad całą Polską nie oszczędziły również powiatu nakielskiego oraz samych Potulic. Powalone drzewa zalegające na chodnikach i drogach, zalane posesje, utrudnienia w ruchu, zerwane linie energetyczne – taki w skrócie jest obraz po wichurze, której towarzyszyły intensywne opady deszczu i burze. W samych Potulicach najbardziej ucierpiała zabytkowa aleja parkowa. Powyrywane drzewa z korzeniami, uszkodzone samochody to tylko część szkód powstałych w wyniku przejścia nawałnicy. Służba Więzienna kolejny raz nie pozostała obojętna i zaangażowała się w pomoc na rzecz lokalnej społeczności. Dyrektor Zakladu Karnego w Potulicach podjął decyzję o skierowaniu grupy skazanych do usuwania zalegających drzew i gałęzi na terenie sołectwa Potulice. W akcji pomocowej uczestniczyli również funkcjonariusze Służby Więziennej.
Zespół Prasowy Centralny Zarząd Służby Więziennej

Sprawdź także

Granica bezprawia RP

Nieprzyjmowanie wniosków o ochronę międzynarodową od cudzoziemców przebywających w strefie przygranicznej w okolicach Usnarza stanowi …