Finansowanie pomostowe

Czy skazano sprawcę?

Sprawę rozpatruje obecnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Tydzień temu już po zamknięciu przewodu sądowego postanowił wznowić rozprawę, aby przesłuchać naocznych świadków wydarzeń. Sąd pierwszej instancji spośród 9 opinii biegłych wybrał tę, która wskazywała na oskarżonego jako sprawce wypadku. 8 innych wykluczało jego udział w zdarzeniu. CO SIĘ ZATEM STAŁO? O tym w poniedziałek 14 czerwca dyskutowali uczestnicy Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju

W przypadku Krystiana Ś. wymiar sprawiedliwości nie dopełnił w sposób należyty staranności, jaka jest konieczna przy rozwiązywaniu tego typu spraw. W takiej sytuacji poszkodowany jest nie tylko obywatel, ale traci także wymiar sprawiedliwości – wskazywali uczestnicy posiedzenia Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju „Wypadek drogowy czy wpadka wymiaru sprawiedliwości – analiza nieprawidłowości w sądownictwie i prokuraturze w sprawach wypadków drogowych”, które odbyło się w Senacie 14 czerwca br. Ich zdaniem jedną z największych bolączek jest brak nowelizacji ustawy o biegłych sądowych.

Otwierając posiedzenie – poświęcone sprawie Krystiana Ś., skazanego w 2015 r. na 4 lata więzienia za śmiertelne potrącenie pieszego w 2011 r. – wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że pomyłki sądowe zdarzają się, ale trzeba zrobić wszystko, aby im przeciwdziałać.

W ocenie przewodniczącego zespołu senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, chodzi przede wszystkim o odpowiedź na pytanie, czy nie doszło do katastrofalnego błędu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślił, że zespół zdecydował się po raz kolejny nagłośnić tę sprawę, aby przyjrzeć się w jej kontekście przede wszystkim pracy biegłych sądowych i roli, jaką odgrywają przy badaniu wypadków drogowych.

Przebieg sprawy od wypadku do wyroku sądu drugiej instancji przedstawił Janusz Popiel, prezes Alter Ego – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Przypomniał, że w dniu wypadku policjanci i biegły stwierdzili, że auto Krystiana Ś. nie brało udziału w kolizji. Janusz Popiel wskazał na wiele sprzeczności i błędów popełnionych w tej sprawie, m.in. na wykluczające się wersje zeznań świadka, a także wadliwą opinię Ośrodka Badań Wypadków Drogowych w Poznaniu. W ocenie Janusza Popiela sprawa ta nie jest pomyłką, lecz zbrodnią sądową. „Do odpowiedzialności należy pociągnąć wszystkie osoby, które prawdopodobnie działały w zmowie” – przekonywał. „Świadczy o tym porażający i jednoznaczny materiał dowodowy, a Krystian Ś. został skazany wbrew niemu” – podkreślił Janusz Popiel. Apelował o powołanie w Sejmie komisji śledczej, która wyjaśniłaby tę sprawę. Wskazał też na konieczność nowelizacji ustawy o biegłych sądowych.

Mecenas Janusz Kaczmarek, prokurator generalny w latach 2005–07, podkreślił, że wyrok sądu opiera się na zeznaniach jednego świadka i opinii Ośrodka Badań Wypadków Drogowych w Poznaniu, która była jedyną z 9 opinii biegłych, niekorzystną dla oskarżonego.

W posiedzeniu zespołu wzięli udział m.in. ojciec Krystiana Ś., biegli sądowi, prawnicy, parlamentarzyści. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się też z programami „Państwo w Państwie” Polsatu i „Ekspres Reportów” TVP poświęconymi sprawie Krystiana Ś.
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

Sprawdź także

Dzień otwarty Notariatu

Dzień Otwarty Notariatu to najważniejsza inicjatywa społeczna samorządu notarialnego realizowana przez Krajową Radę Notarialną oraz …