Czy Tęcza obraża pomnik

Jakie były podstawy prawne i przesłanki zatrzymań przez policję osób, które miały umieścić tęczowe flagi na kilku warszawskich pomnikach – pyta Rzecznik Praw Obywatelskich stołeczną policję
RPO ma wątpliwości co do proporcjonalności tych działań, gdyż można było wezwać te osoby na przesłuchanie 
Poprosił też Prokuratora Okręgowego w Warszawie o informacje o postępowaniu przygotowawczym w tej sprawie 

Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy podjął sprawę zamocowania na warszawskich pomnikach tęczowych flag w nocy z 28 na 29 lipca 2020 r. oraz reakcji organów ścigania na to zdarzenie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie pod kątem przestępstw obrazy uczuć religijnych oraz znieważenia pomnika.

Pismem z 3 sierpnia Rzecznik zwrócił się do Prokuratora Okręgowego w Warszawie Mariusza Dubowskiego o wskazanie, jaki jest stan postępowania, jakie działania podjęto i z jakim rezultatem.

Wobec doniesień medialnych o zatrzymaniu przez policję osób podejrzanych o rozwieszenie flag, RPO 4 sierpnia wystąpił zaś do komendanta stołecznego policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja. Poprosił go o podanie podstawy prawnej zatrzymania osób, które miały brać udział w zdarzeniu, przesłanek uzasadniających zatrzymania oraz informacji o ich przebiegu.

Sprawdź także

Adwokaci o wyborze KRS

Prezes NRA do Premiera i Ministra Sprawiedliwości: przyznanie wyłącznie sędziom prawa do zgłaszania kandydatów do …