Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Czytelnie Ludowe bez ciągłości

Czytelnie Ludowe bez ciągłości

Towarzystwo Czytelni Ludowych z Gniezna nie mogło po listopadzie 1992 roku k o n t y n u o w a ć swojej przedwojennej działalności. Tym samym Sąd Apelacyjny w Poznaniu zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu, który potwierdził fakt ciągłości bytu tej zasłużonej placówki oswiatowej. Po tym jak w 1950 roku Towarzystwo Czytelni Ludowych zostalo……rozwiązane porzrez wojewodę poznańskiego, dopiero po 1989 roku wznowiono działania nad odtworzeniem Towarzystwa Czytelni Ludowych, a w celu odzyskania majątku starano się udowodnić ciągłośc działalności placówki.
Sąd Okręgowy w Poznaniu zarejestrował towarzystwo i uznał ciągłość działania , ale sprzeciwił się temu prokurator, zarzucając liczne naruszenia przedwojennego statutu, a przedewsztytskim jego zmianę przez nieupoważnione do takich zmian gremium, na molcy których to zmian wybrano nowe władze.
Zastrzeżenia prokuratury 11 grudnia 2013 roku podzielił Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który stwierdził, że wszystkie działania podejmowane przez kuratorow po listopadzie 1992 roku były nieważne i nigdy nie zostały konwalidowane. Tym samym ? dowodziła sędzia Małgorzata Gulczyńska ? wszystkie uchwały Sejmiku, który reaktywował do życia Towarzystwo Czytelni Ludowych byly nieważne. Przede wszystkim, nie było quorum, wymagane przez przedwojenny statut.
Towarzystwo Czytelni Ludowych może działać i odwoływać się do swojej poprzedniczki, ale jej obecna działalność nie jest konsekwentną kontynuacją przedwojenngo Towarzystwa Czytelni Ludowych. W wyniku historii i biologii kadencja władz wygasła i nigdy nie została zgodnie z prawem reaktywowana. Wyrok jest prawomocny

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …