Strona główna / Moja kancelaria / Daleko do ideału

Daleko do ideału

Sędzia Krzysztof Józefowicz, prezes Sądu Apelacyjnego rozmawia o Drugim Kongresie Prawników Wielkopolski, którego był inicjatorem. – Czy Kongres Prawników Wielkopolski, już drugi zresztą, spełnił pańskie oczekiwania ?
Tak. Spełnił moje oczekiwania pod każdym zresztą względem, a w niektórych aspektach nawet je przerósł. Przede wszystkim spotkał się z bardzo wielkim zainteresowaniem i to nie tylko ze strony środowiska prawniczego. Ważny był temat kongresu, ale równie ważne było to, że razem dla dobra publicznego rozmawiali ze sobą przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych oraz pracownicy naukowi.
Diagnoza postawiona przez uczestników wprost poraża. Świadomość prawna jest wprost zerowa i dotyczy nie tylko młodzieży ale, o zgrozo, dotyczy, i kto wie, czy w nie większym jeszcze stopniu, także i dorosłych Polaków.
– To bardzo trafna ocena. Mówili zresztą o tym i zaproszeni szacowni goście, jak i uczestnicy kongresu. Można zatem zadać pytanie dlaczego kongres nie dotyczył stanu świadomości prawnej wszystkich Polaków? Uważam, że nasza teza była słuszna. Młodzież pozostaje w dużo gorszej sytuacji aniżeli dorośli. Za starszymi Polakami przemawia bowiem ich doświadczenie będące wynikiem wieloletnich potyczek i utarczek z urzędami i urzędnikami. Znając sytuację prawną, ekonomiczną i wszystkie inne uwarunkowania naszego społeczeństwa, widzę, że młodzież jest w naprawdę w tragicznej sytuacji. Wchodzą w dorosłe życie i nie znają podstawowych mechanizmów państwa i prawa. W tym labiryncie uwarunkowań młodzież częściej popełnia błędy, bo nie ma doświadczenia dorosłych. Może im pomóc tylko stosowna edukacja.
No właśnie. Minister edukacji wychwalała podręcznik prawa dla gimnazjalistów, a Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia? nie pozostawiło na nim suchej nitki, bo w bardzo negatywnym świetle przedstawia ?trzecią władzę? RP – sądownictwo…
-To prawda. Protest ?Iustitii? jest bardzo ważnym wydarzeniem, które zresztą odbiło się szerokim echem i moim zdaniem słusznie. Autorom podręcznika zabrakło, po pierwsze, podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu państwa i prawa, a po drugie, zabrakło odpowiedzialności za słowo. To mnie umacnia w przekonaniu, że słuszna była decyzja o zorganizowania kongresu o takiej właśnie tematyce.
Wszystkie korporacje i środowiska prawnicze wsparły kongres, deklarują pomoc w edukacji prawnej. Ale kto na dobrą sprawę ma młodzieży pokazywać jak unikać meandrów prawa. Prawnicy mają inną rolę.
– Odpowiedź można znaleźć w naszej uchwale końcowej i podsumowaniach prac zespołów problemowych. Szkoła z pomocą prawników. O tych sprawach możemy mówić albo we własnym gronie prawników, albo publicznie. Uważam, że o wszystkich aspektach edukacji prawnej społeczeństwa musimy rozmawiać w jak najszerszym gronie. Moim zdaniem z uwagi na nasze zadania, na naszą rolę w Państwie i społeczeństwie naszym obowiązkiem jest uczestniczyć w życiu publicznym. I ten nasz głos był niezbędny, aby wskazać całemu społeczeństwu, jak edukację prawną rozumieją prawnicy i dlaczego uważają ją za ważną dla młodych Polaków.
Sędzia Andrzej Daczyński, przewodniczący kongresowego zespołu prawa konstytucyjnego mówi, że młodzież zna, chociaż i tak niewiele, tylko swoje prawa, a zapomina zupełnie o obowiązkach…
– Ten element wiedzy obywatelskiej, zwłaszcza wśród młodzieży jest bardzo zaniedbany. Chciałbym, aby ustalenia członków wszystkich zespołów zostały jak najszybciej wdrożone w życie. Uważam, ze zaproponowaliśmy naprawdę bardzo ciekawe i nowatorskie. W tej sprawie niedawno rozmawiałem z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty i Wychowania w Poznaniu. Przyjęliśmy wstępny wspólny plan działania.
W Szwecji nikt nie dostanie matury, jeżeli nie nauczy się pływać. Może i u nas maturę uzależnić od wykazania się wiedzą funkcjonowania państwa….
– Umiejętność poruszania się w meandrach prawa jest niezbędna i należy do podstawowych elementów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Wierzę, że Drugi Kongres Prawników Wielkopolski dał odpowiedź, jak to wdrożyć w życie.

Sprawdź także

Szok dla sędziów

W niedzielę 14 kwietnia w programie „Wstajesz i Wiesz” na antenie TVN24 sędzia Beata Morawiec, …