Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Dane statystyczne ABW są tajne

Dane statystyczne ABW są tajne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę HFPC na decyzję Szefa ABW odmawiającą dostępu do danych statystycznych na temat czynności operacyjnych ABW. Fundację w tej sprawie reprezentuje pro bono adw. Artur Pietryka. Postępowanie w sprawie toczy się od 2009 r. kiedy to HFPC złożyła wniosek o udostępnienie informacjipublicznej dotyczącej statystyk stosowania kontroli operacyjnej. Szef ABW odmawiał udostępnienia danych statystycznych argumentując, że podlegają one ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych, a ich ujawnienie mogłoby powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
W sprawie zapadały już wcześniej rozstrzygnięcia sądów administracyjnych, w tym prawomocny wyrok NSA, oddalający skargę kasacyjną Szefa ABW od wyroku WSA w Warszawie zobowiązującego ABW do udostępnienia Fundacji tych informacji. Obecny na ostatniej rozprawie pełnomocnik ABW podniósł, że ujawnienie danych statystycznych zgodnie z wnioskiem HFPC mogłoby powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Zdaniem pełnomocnika ABW treść informacji umożliwiałaby zidentyfikowanie pewnych konkretnych działań kontrwywiadowczych ABW. ABW nie wskazała jednak jakie skonkretyzowane zagrożenia miałoby nieść ze sobą ujawnienie wnioskowanych danych. Pełnomocnik Fundacji podniósł z kolei, że wniosek dotyczył jedynie danych statystycznych o charakterze historycznym, zatem niestwarzających zagrożenia dla obecnych czynności prowadzonych przez ABW.
W ustnych motywach wyroku WSA wskazał, że jawność działania władz publicznych nie jest absolutna. Można ją ograniczyć m.in. na podstawie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnej. Na podstawie przepisów tej ustawy dopuszczalne było odmówienie dostępu HFPC do danych statystycznych. WSA stwierdził, że do zadań ABW należy przeciwdziałanie zagrożeniom np. terrorystycznym. Sąd stwierdził, że działalność służb z natury jest niejawna, i to nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Sąd nie podzielił stanowiska HFPC, że ujawnienie czysto statystycznych i historycznych danych o stosowanych metodach operacyjnych, nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego. W opinii sądu, zagrożenie takie może wynikać z faktu, że obce służby mogłyby na podstawie danych statystycznych analizować, kiedy stosowanie środków operacyjnych było wzmożone. Z tej analizy, w opinii sądu, obce służby mogłyby wyciągać wnioski we wrażliwych dla bezpieczeństwa Polski sferach.
Źródło: HFPCz

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …