Strona główna / Aktualności / Definicja aktu agresji

Definicja aktu agresji

3 maja weszła w życie ustawa, w której Sejm wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. w trybie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji. Korekta postanowień statutu wynika z potrzeby rozszerzenia definicji zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów niemających charakteru międzynarodowego (rezolucja nr 5, tzw. ?poprawka belgijska?). Poprawka uzupełnia katalog zakazanych środków walki o: używanie trucizny lub zatrutej broni, gazów duszących, trujących lub innych oraz wszelkich podobnych cieczy, materiałów i urządzeń oraz stosowanie pocisków, które z łatwością rozszerzają się lub spłaszczają w ciele człowieka, takich jak pociski z twardym płaszczem, który nie pokrywa w całości rdzenia lub jest ponacinany. Rezolucja nr 6 wprowadziła definicję zbrodni agresji oraz aktu agresji. Ponadto określiła warunki jej obowiązywania oraz wskazówki interpretacyjne.
Zbrodnią agresji jest akt agresji w sposób oczywisty naruszający zapisy Karty Narodów Zjednoczonych. Akt agresji oznacza użycie przez państwo sił zbrojnych przeciwko suwerenności, terytorialnej integralności lub politycznej niepodległości innego państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z Kartą Narodów Zjednoczonych. Oprócz samego dokonania aktu agresji za zbrodnię agresji uznano także jego ?planowanie, przygotowywanie, inicjowanie?. Wśród czynów uznawanych za akt agresji rezolucja nr 6 wymienia m.in. bombardowanie, napaść lub atak sił zbrojnych, wysyłanie uzbrojonych band, grup, blokadę portów lub wybrzeży. Do Statutu wprowadzono ponadto przepisy, które określają warunki, w jakich Międzynarodowy Trybunał Karny może wykonywać swoje uprawnienia w zakresie zbrodni i aktu agresji. Sejm uchwalił ustawę 21 lutego 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 9 kwietnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 3 maja 2014 r.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …