Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Definicja przestępstwa komputerowego

Definicja przestępstwa komputerowego

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu, że przepis art. 269 b k.k. w obecnym brzmieniu nie sprzyja realizacji celu, dla którego został uchwalony. Zgodna z ratio legis wykładnia tego przepisu wymaga dookreślenia podmiotu przestępstwa. Wątpliwości budzi brak sprecyzowania w drugiej części zakwestionowanego przepisu,
że podmiotem przestępstwa w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, zbywania lub udostępniania hasła komputerowego, kodu dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej, jest wyłącznie osoba nieuprawniona.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu, do odpowiedzialności karnej może zostać pociągnięta osoba uprawniona, która przekazała innej osobie hasło do systemu komputerowego. Taki stan rzeczy budzi poważne wątpliwości w zakresie realizacji wymogów określonych przez zasadę przyzwoitej legislacji.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o ewentualnych działaniach.

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …