Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Definitywne pożegnanie kary śmierci

Definitywne pożegnanie kary śmierci

Odbyło się pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów ustaw, dotyczących zgody na ratyfikację przez Prezydenta RP dwóch protokołów znoszących całkowicie karę śmierci: Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Protokołu nr 13 do EKPCz zakazujący stosowania kary śmierci nawet w czasie wojny. Pierwsze czytanie obu projektów odbyło się 10 lipca 2013 r. podczas połączonego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych. Reprezentujący Radę Ministrów, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował, że rząd nie przewiduje zgłoszenia żadnych zastrzeżeń do ratyfikowanych protokołów. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy ratyfikującej Drugi Protokół Fakultatywny Polska, podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego Rady Praw Człowieka ONZ, kilkakrotnie zobowiązywała się do ratyfikacji tego dokumentu. Co ciekawe, oprócz Polski, jedynie 3 państwa podpisały Drugi Protokół Fakultatywny ? Gwinea, Madagaskar i Wyspy św. Tomasza i Księżyca ? ale jeszcze go nie ratyfikowały. Jeżeli chodzi o Protokół 13 do EKPCz, zakazujący stosowania kary śmierci nawet w stanie wojny, jesteśmy jednym z ostatnich państw członkowskich Rady Europy, które wciąż nie są stronami tego Protokołu.
Nasz kraj był już w tej kwestii upominany. W październiku 2012 r. Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy wezwał do podpisania protokołu ostatnie państwa Rady Europy, które dotychczas tego nie uczyniły (Azerbejdżan i Rosja). Komitet przypomniał wówczas również o potrzebie ratyfikacji tego dokumentu, dwa ostatnie państwa, które go jeszcze nie ratyfikowały (Polska i Armenia).
Źródło: Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Sprawdź także

Rewizje w domach ziobrystów

Na polecenie prokuratorów z zespołu śledczego ds. Funduszu Sprawiedliwości przeprowadzane są dziś przeszukania w różnych …