Strona główna / Szczypta soli / Deklaracja Lampeduzyjska

Deklaracja Lampeduzyjska

Mieszkańcy Lampeduzy gwizdami przyjęli premiera Włoch i szefa Unii Europejskiej, którzy odwiedzili miejsce tragedii. U wybrzeży Lampeduzy zginęło ponad 300 uchodźców z Afryki. Ci, którzy przeżyli dołączyli do przebywających w obozach emigrantów, koczujących w koszmarnych warunkach. Europa tylko patrzy. A gdzie ludzka solidarność? Europejskie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL zareagowało na katastrofę u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa, która kosztowała życie kilkuset imigrantów usiłujących nielegalnie dostać się do Europy. Dostrzegając, że spowodowana przez handlarzy ludźmi tragedia jest pośrednim skutkiem braku odpowiednich regulacji imigracyjnych w Unii Europejskiej, MEDEL przyjęło dokument nazwany „Deklaracją Lampeduzyjską”, który prezentujemy poniżej.
Deklaracja Lampeduzyjska
MEDEL wzywa do ustanowienia nowych przepisów imigracyjnych Unia Europejska i świat muszą zareagować na tragedię u wybrzeży Lampedusy. W tym tygodniu, Europa była świadkiem tragedii, która rozegrała się kilka metrów od jej wybrzeża, u wyspy Lampedusa. Jest to kolejny rozdział ciągłej walki ludzi, z których wielu jest pozbawionych podstawowych warunków do życia oraz poszanowania praw człowieka w ich krajach, którzy widzą w Europie miejsce, gdzie można pracować i żyć, dające nadzieję normalnej i dostatniej przyszłości dla ich rodzin. Nadzieje i marzenia tysięcy tych mężczyzn i kobiet często kończą się w rękach handlarzy, którzy budują swoje fortuny, niszcząc życie zdesperowanych imigrantów.
Europa nie może pozostawać jedynie widzem tej rozgrywającej się tragedii. To w Europie po raz pierwszy prawa obywatelskie zostały oddzielone od obywatelstwa, podkreślając, że każdy mężczyzna i każda kobieta, niezależnie od tego, że jest obywatelem swego kraju, ma podstawowe prawa, które powinny być chronione. W preambule Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, państwa europejskie wyraźnie stwierdziły, że „Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności ludzkiej, wolności, równości i solidarności” i że „korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialność i nakłada obowiązki wobec innych osób, wspólnoty ludzkiej i przyszłych pokoleń”. Nadszedł czas dla Unii Europejskiej, aby udowodnić, że nie są to nic nieznaczące słowa. Tysiące ludzi cierpi u progów Europy i nie możemy być w tej sytuacji bierni. Śmierć uchodźców, którzy próbowali dotrzeć do Unii Europejskiej, jest bezpośrednim skutkiem polityki odgradzania Europy od uchodźców i imigrantów. Aby naprawdę rozwiązać ten problem, konieczna jest generalna rewizja tej polityki . W centrum europejskiej polityki imigracyjnej nie powinna być wyłącznie bezpieczeństwo, ale także – i przede wszystkim – względy humanitarne.
Wymaga to fundamentalnej zmiany prawa dotyczącego imigracji i uchodźców. Konieczne jest między innymi udzielenie pomocy imigrantom w wejściu do Europy, nie tylko dbanie o bezpieczeństwo statków przekraczających Morze Śródziemne. Ponadto należy podjąć kroki w celu zapewnienia uchodźcom dostępu do edukacji i zdobywania zawodów, które są potrzebne w zintegrowanych europejskich społeczeństwach wysokich technologii i na ich rynkach pracy, a tym samym zapewnić, że uchodźcy nie będą zależni od pomocy społecznej. To wyzwanie integracji musi i może być realizowane poprzez wspólne działanie wszystkich cywilizowanych narodów świata.
lu promowania poszanowania praw człowieka, niezależnie od rasy, narodowości lub obywatelstwa, MEDEL wzywa instytucje Unii Europejskiej i państwa członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań w celu stworzenia jasnych i sprawiedliwych przepisów imigracyjnych, które uniemożliwią kolejne tragedie takie, jak ta u brzegów Lampedusy.

Sprawdź także

Szmydt na usługach PiS

Tomasza Szmydta powołał w 2018 Zbigniem Ziobro do zespołu ds. czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w …