Finansowanie pomostowe

Delegacja IIBE w SN

W Sądzie Najwyższym 20 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Sądu Najwyższego z delegacją Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE). W spotkaniu ze strony Sadu Najwyższego uczestniczyli prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej i Katarzyna Gonera sędzia SN w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na czele delegacji LIBE stał Claude Moraes. W trakcie spotkania omawiane były problemy związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce i zagrożeniami niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej.

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …