Finansowanie pomostowe

Delegacja IIBE w SN

W Sądzie Najwyższym 20 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Sądu Najwyższego z delegacją Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE). W spotkaniu ze strony Sadu Najwyższego uczestniczyli prof. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Dariusz Zawistowski

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej i Katarzyna Gonera sędzia SN w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na czele delegacji LIBE stał Claude Moraes. W trakcie spotkania omawiane były problemy związane z wymiarem sprawiedliwości w Polsce i zagrożeniami niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej.

Sprawdź także

Covid-19 wygrywa z Temidą

Obywatele mają problemy z przeglądaniem akt swej sprawy sądowej. Utrudniona jest praca adwokatów. Publiczność nie …