Strona główna / Listy / Delegacja sędziego

Delegacja sędziego

Minister Sprawiedliwości delegował sędzię Kalbarczyk do SO Warszawa-Praga

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał delegację sędzi Anny Kalbarczyk do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga na czas nieokreślony. Sędzia Kalbarczyk jest pierwszą sędzią w Polsce, która chciałaby ponownie wystartować w konkursie przeprowadzonym przez legalną Krajową Radą Sądownictwa. Swój awans otrzymała bowiem przy udziale neo-KRS. Sędzia Kalbarczyk wystąpiła z prośbą do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara o cofnięcie jej nominacji, a tym samym o delegowanie jej do SO Warszawa-Praga, gdzie wcześniej orzekała.

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar pozytywnie ocenił decyzję sędzi Anny Kalbarczyk o chęci wzięcia udziału w legalnym konkursie oraz jej deklarację o konieczności wdrażania orzecznictwa trybunałów międzynarodowych. W jego opinii w swojej pracy orzeczniczej sędziowie muszą brać pod uwagę obowiązujące prawo międzynarodowe. Jest to bowiem warunek konieczny dla zachowania bezstronności i niezależności sądów.

W liście przesłanym do Ministra Sprawiedliwości sędzia Anna Kalbarczyk podkreślała, że procedura jej nominacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie była wadliwa. Zaznaczyła także, iż kierownictwo SA w Warszawie – sędziowie Piotr Schab oraz Przemysław Radzik – a także zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Michał Lasota, stosowali wobec niej szereg działań – jej zdaniem – ukierunkowanych na nękanie. Miało do nich należeć m.in. wszczynanie nieuzasadnionych postępowań dyscyplinarnych za orzeczenia, w których stosowała ona wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sędzia Anna Kalbarczyk przyjęła nominację od Krajowej Rady Sądownictwa, której skład został powołany w sposób sprzeczny z Konstytucją RP. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (z 2017 r.) spowodowała, że członkowie-sędziowie KRS zostali wybrani przez polityków. Liczne orzeczenia, zarówno polskich sądów, jak i trybunałów międzynarodowych, jednoznacznie potwierdzają wadliwy status sędziów powołanych przez KRS po 2018 r.
Należy podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem, który ma za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Status zasiadających niej osób nie może budzić żadnych wątpliwości.

12 stycznia br. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Został on poddany konsultacjom. Obecnie trwa ostatni etap rządowych prac legislacyjnych. Następnie projektem będzie zajmował się Sejm, który wypracuje ostateczny kształt nowych rozwiązań. Te z kolei trafią do podpisu Prezydenta.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Tenisowe mistrzostwa palestry

XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników 24-26 maja XXVIII Tenisowe Mistrzostwa Polski Prawników odbędą się 24-26 …