Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Deregulacja sposobem na pracę

Deregulacja sposobem na pracę

?Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli? ? to tytuł wykładu jaki minister sprawiedliwości Jarosław Gowin wygłosił w trakcie XII Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Minister mówił też o nowych propozycjach karania za przestępstwa gospodarcze.Spotkanie odbyło sie w Tarnowie. – Do gospodarczego rozwoju Polski przyczyniają się zagraniczne inwestycje i środki unijne. Ale decydujące znaczenie ma sytuacja polskiej przedsiębiorczości. Dlatego pierwszy i podstawowy cel rzetelnej polityki to tworzenie warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw ? mówił Minister Sprawiedliwości.
Jarosław Gowin dodał, że działania administracji rządowej i samorządowej muszą być podporządkowane takim zasadom, jak: swoboda gospodarcza, prywatna własność, sprawiedliwa konkurencja, proste prawo, niskie podatki, ograniczenie wydatków publicznych, redukcja długu publicznego, ograniczona interwencja państwa. W tym kontekście Minister Sprawiedliwości przedstawił szczegóły przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy deregulacyjnej.
– Wpływ – przygotowanych przez nas zmian – na rynek pracy może przebiegać dwutorowo. Po pierwsze deregulacja dostępu do określonych zawodów doprowadzi do rozszerzenia możliwości zawodowych obywateli i prawdopodobnego spadku bezrobocia ? mówił Jarosław Gowin. ? Drugim kanałem oddziaływania opiniowanych zmian na rynek pracy będzie prawdopodobne usprawnienie działań aktywnej polityki rynku pracy związane z otwarciem dostępu do zawodów doradcy zawodowego oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego.
Przewidywany w związku z deregulacją wzrost podaży usług pośrednictwa pracy może zaowocować wyższą elastycznością rynku pracy (także w obszarach tradycyjnie słabiej rozwiniętych gospodarczo). Szacujemy, że sama pierwsza transza deregulacji powinna przynieść w dłuższej perspektywie od 50 do 100 tysięcy nowych miejsc pracy – dodał. Minister przypomniał, że sama deregulacja zawodów to nie wszystko.
Równolegle do niej ? w Ministerstwie Sprawiedliwości – dokonuje się proces racjonalizacji pozakodeksowych przepisów regulujących odpowiedzialność karną, a odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej. – Chcemy dać przedsiębiorcom możliwość zajmowania się działalnością gospodarczą i innowacyjnością. Chcemy karać sprawiedliwie, a więc nie rezygnować z odpowiedzialności karnej, gdzie jest to nieuzasadnione. Chcemy karać efektywnie, kary powinny być realną dolegliwością. Chcemy karać precyzyjnie, niedopuszczalne jest istnienie rozrośniętych, powielających się, modalnych typów czynów zabronionych (przestępstw) w ustawach pozakodeksowych – powiedział Jarosław Gowin.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Kto był w siatce Kremla

Komisja ds. wpływów rosyjskich rozpoczyna prace. Donald Tusk: Raport za dwa miesiące Komisja do badania …