Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Deregulacja weszła w życie

Deregulacja weszła w życie

Łatwiejszy dostęp m.in. do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, nowoczesny model zarządzania finansami i kadrami w sądach, ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich. Dzień 1 stycznia 2014 r. jest datą wejścia w życie ważnych zmian wprowadzonych w ramach I transzy deregulacji dostępu do zawodów. Zmiany dotyczą m.in. gospodarki nieruchomościami, ochrony osób i mienia, usług turystycznych i detektywistycznych. Zasadnicza zmiana polegająca na likwidacji licencji obejmie kluczowe zawody rynku nieruchomości: pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości.
Bez licencji będzie można podjąć pracę w zawodzie pracownika ochrony oraz pracownika zabezpieczenia technicznego. Również osoby zamierzające wykonywać zawód pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego będą mogły rozpocząć działalność bez konieczności ubiegania się o obowiązkowe dotychczas uprawnienia. W wyniku zniesienia państwowego egzaminu zawodowego usługi detektywistyczne można będzie zaoferować już po ukończeniu odpowiedniego szkolenia. W wielu miastach pojawią się nowi kierowcy taksówek, którzy dowiozą klienta na wskazane miejsce, mimo, że ich znajomość topografii miasta nie została zweryfikowana w drodze egzaminu.
Ustawa ułatwia w sumie dostęp do 51 zawodów w tym m.in. do zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza i komornika.

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …

Strona główna / Aktualności / Deregulacja weszła w życie

Deregulacja weszła w życie

Ustawa ?deregulacyjna? ułatwia dostęp do 51 zawodów. Wchodzące w życie przepisy dotyczą wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, geodety, notariusza, bibliotekarza, komornika, pracownika sądu i prokuratury, profesji związanych z żeglugą śródlądową, zawodów związanych z pośrednictwem pracy, syndyka, trenera, instruktora nauki jazdy i egzaminatora. 23 sierpnia 2013 r. weszła w w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zwana I transzą deregulacji. Ustawa ?deregulacyjna? ułatwia dostęp do 51 zawodów. Wchodzące w życie przepisy dotyczą wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, geodety, notariusza, bibliotekarza, komornika, pracownika sądu i prokuratury, profesji związanych z żeglugą śródlądową, zawodów związanych z pośrednictwem pracy, syndyka, trenera, instruktora nauki jazdy i egzaminatora.
Ustawa zakłada zróżnicowany stopień deregulacji dostosowany do specyfiki danego zawodu, stąd działania prowadzone były w ścisłej współpracy z właściwymi Ministrami. Zakładane cele ustawy to: obniżenie kosztów i skrócenie czasu wejścia do zawodu oraz likwidacja ewentualnych nieprawidłowości w obecnej procedurze dostępu. Realizacja wspomnianych celów powinna pozwolić na zmniejszenie bezrobocia (szczególnie wśród ludzi wchodzących lub powracających na rynek pracy), zmniejszenie obciążenia administracji publicznej, wzrost konkurencji na rynku, skutkiem czego można oczekiwać podniesienia jakości usług i spadku ich cen. Następstwem ustawy powinien być również spadek kosztów stałych dla przedsiębiorców, m.in. opłat za obowiązkowe szkolenia, kursy.
I transza deregulacji, nie kończy działań ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego w przedmiotowym obszarze. 23 lipca 2013 r. odbyło się w Sejmie I czytanie II ustawy deregulacyjnej a obecnie dobiegają końca uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne III transzy deregulacji.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Manipulacje Manowskiej

Starzy” sędziowie Sądu Najwyższego skierowali w marcu do prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara …