Diagnozowanie arbitrażu

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan ma zaszczyt zaprosić na Konferencję ?Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian?, która odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Konferencja będzie doskonałą okazją do spotkania całego środowiska arbitrażowego w Polsce.Jej celem jest omówienie obecnego stanu prawnego z uwzględnieniem perspektywy prawnoporównawczej oraz przede wszystkim pożądanych kierunków zmian, które miałyby w założeniu zwiększenie konkurencyjności naszego prawa arbitrażowego w zestawieniu z innymi systemami prawnymi na Świecie. Wprowadzeniem do dyskusji będzie publikacja ?Diagnoza Arbitrażu? – przygotowana przez zespół autorów pod egidą Sądu Arbitrażowego Lewiatan analiza polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa dotyczącego sądownictwa polubownego, którą otrzyma każdy uczestnik konferencji. Konferencja ma służyć wymianie i zebraniu poglądów całego środowiska arbitrażowego i stać się podstawą dla sformułowania postulowanych zmian legislacyjnych, które zostaną następnie przekazane organom władzy publicznej w formie ?Białej Księgi?. W ramach przygotowań do Konferencji serdecznie Państwa zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej istniejących obszarów dyskusyjnych, dotychczas zidentyfikowanych problemów i proponowanych zmian.
Konferencja organizowana jest pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości. Partnerami Konferencji są również: Sąd Arbitrażowy ds. Domen Internetowych przy PIIT, Instytut Allerhanda, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszenie Sędziów Polskich ?Iustitia?, ICC Polska, Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej oraz Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Partnerami akademickimi Konferencji zostały: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Sprawdź także

Co nam zrobili Czeczeni

Polska odsyłała uchodźców do Białorusi już w 2016 roku. Choć Trybunał w Strasburgu uznał to …