Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dlaczego skazuje się niewinnych

Dlaczego skazuje się niewinnych

Zastępca Prokuratora Generalnego- Robert Hernand wziął udział w konferencji pt. ?Przyczyny niesłusznych skazań w Polsce? organizowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju wraz z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Kanwą konferencji były wyroki, które zapadły w okręgu jurysdykcji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez dr Łukasza Chojniaka i mgr Łukasza Wiśniewskiego- pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego mające ukazać przyczyny, które mogą doprowadzić do niesłusznego skazania. Autorzy wykonali badania akt postępowań sądowych w sprawach karnych, poddając szczególnej analizie sprawy rozpoznane w latach 2007-2009 przez sądy rejonowe i sądy okręgowe z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, z uwzględnieniem tego sądu.
Badanie obejmowało dwie kategorie spraw, tj.:
-sprawy, w których Sąd Najwyższy w trybie kasacji uchylił wyroki sądów i uniewinnił oskarżonego, umorzył postępowanie albo przekazał sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania,
– sprawy, w których na skutek wznowienia postępowania odpowiedni sąd uchylił zaskarżone wyroki sądów i uniewinnił oskarżonego, umorzył postępowanie albo przekazał sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania.

Autorzy badań doszli m.in. do konkluzji, że zdecydowana większość badanych przypadków niesłusznych skazań została wykryta i usunięta w wyniku postępowania kasacyjnego, a nie wznowieniowego, które powszechnie utożsamiane jest z postępowaniem służącym korekcie pomyłek sądowych. Podkreśli również, że z uwagi na nieuczestniczenie obrońcy w szeregu spraw, w których stwierdzono przypadki niesłusznych skazań, nadzwyczajna kontrola prawomocnych orzeczeń wszczynana była na skutek skargi Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Badający jednoznacznie pozytywnie ocenili pracę Prokuratury Generalnej, często umożliwiającej wszczęcie procedury służącej wyeliminowaniu z obrotu prawnego niesłusznego skazania.
Warto podkreślić, że w 2011 r. w Departamencie Postępowania Sądowego Prokuratury Generalnej rozpoznano 2 063 wnioski o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji od prawomocnych orzeczeń sądów karnych, przy czym 457 wniosków złożonych zostało przez prezesów sądów, prokuratorów apelacyjnych i okręgowych oraz innych oskarżycieli publicznych. Ilość wniosków kierowanych przez prokuratorów apelacyjnych i okręgowych w porównaniu z rokiem 2010 znacząco wzrosła, co wskazuje że zalecenie Prokuratury Generalnej kierowane do prokuratorów apelacyjnych w 2011 r. zostały zrealizowane. W 2010 roku prokuratorzy skierowali 130 wniosków o wywiedzenie kasacji, podczas gdy w roku 2011 takich wniosków było 253.
Źródło: Prokuratrra Generalna

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …