Najnowsze informacje

Dni Edukacji Prawniczej

Dni Edukacji Prawniczej – informuje internetowy serwis radców prawnych- zostały objęte patronatem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Są one przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym, podczas którego wskazuje się studentom możliwości doskonalenia się, dokształcania oraz pokazują różne kierunki przyszłej kariery.Termin: od 22 do 24 listopada. Odbędą się one od 22 do 24 listopada jednocześnie w 15 miastach Polski. W Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i we Wrocławiu, studenci wydziałów prawa i administracji mają możliwość wzięcia udziału w projekcie tym wydarzeniu oraz zdobycia cennej wiedzy i umiejętności. To przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, dzięki któremu wskazujemy studentom możliwość doskonalenia się, dokształcania w wielu pokrewnych prawu aspektach oraz pokazujemy różne kierunki przyszłej kariery zawodowej, m.in. zawód radcy prawnego – podkreśla Klaudyna Krupa, Dyrektor ds. Biura Prasowego ELSA Poland – Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów, pogłębia ich wiedzę praktyczną, będącą wspaniałym uzupełnieniem zdobytej w trakcie studiów wiedzy. Dni Edukacji Prawniczej są jednym z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych wydarzeń organizowanych przez ELSA Poland, którego początki sięgają 1997 roku.
To przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy samorządów prawniczych, instytucji życia publicznego, władz uczelni oraz wydziałów prawa w całym kraju. Są skierowane do wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji, którzy to w różnorodności poruszanych tematów zawsze znajdą coś dla siebie. Dla studentów początkowych lat studiów przygotowywane są prezentacje zawodów prawniczych, szkolenia z mowy sądowej oraz pisania pism procesowych. Starszym rocznikom prezentowane będą firmy prawnicze i ‘case studies?. A dla wszystkich – Prawnicza Akademia Filmowa, czyli seanse filmowe poruszające tematy prawne i etyczne, dotyczące np. łamania praw człowieka.
Profesja radcy prawnego jest najczęściej wskazywany przez studentów jako pożądany zawód prawniczy po studiach – podkreśla Klaudyna Krupa z ELSA Poland – Spore zainteresowanie ze strony studentów aplikacją radcowską spowodowało chęć współpracy z KRRP. Jak zapewniają przedstawiciele ELSA Poland, do podstawowych filarów Dni Edukacji Prawniczej należą m.in. prezentacje firm prawniczych i konsultingowych oraz prezentacje programów praktyk i stypendiów zagranicznych. Uczestniczący w tym wydarzeniu będą mieli możliwość zapoznania się m.in. ze specyfiką pracy radcy prawnego. Uczestnikami Dni będą studenci wydziałów prawa, przedstawiciele zawodów prawniczych, przedstawiciele nauki i zaproszeni goście specjalni

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …

Dni Edukacji Prawniczej

Jest to ogólnopolski projekt ELSA skierowany do studentów wydziałów prawa.

Stanowi on filar działalności naukowej ELSA Poland, w tym roku odbędzie się w dniach od 16 do 18 listopada w 15 ośrodkach akademickich (Szczecin, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów, Łódź, Warszawa, Olsztyn, Białystok, Słubice, Lublin, Poznań).
Dni Edukacji Prawniczej (DEP) mają na celu wskazanie na możliwe ścieżki kariery w zawodzie prawnika, metody zdobywania wiedzy i doświadczenia. Jest to szansa na przedstawienie nowych trendów w rozwoju prawa, jak również zdobycia nowych umiejętności w trakcie warsztatów oraz prelekcji.
W trakcie organizowanych spotkań, studenci mają okazję poznać różne zawody prawnicze od strony praktycznej, zapoznać się z charakterystyką profesji zaprezentowaną przez profesjonalistów.
Planowane spotkania na Dni Edukacji Prawniczej 2010:
-Spotkanie dotyczące mediacji/ADR (przedstawiciele Polskiego Centrum Mediacji);
-Spotkanie dotyczące tematyki ekstradycji oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania (mecenas Mariusz Paplaczyk, prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich);
-Spotkanie biograficzne nt. Stanisława Hejmowskiego (przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej);
-Spotkanie z przedstawicielami Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu;
-Proces kościelny o stwierdzenie nieważności małżeństwa (ks. dr Jan Glapiak, Obrońca węzła małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Duchownym);
-Spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
-Projekcja filmu „Holocaust, to również nasza sprawa”, przygotowanego przez więźniów z Zakładu Karnego we Włocławku;
-Spotkanie z przedstawicielami Prokuratury Wojskowej.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …