Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dni Kultury Adwokatury Polskiej

Dni Kultury Adwokatury Polskiej

W dniach 21-24 listopada br. odbyły się uroczyste obchody Dni Kultury Adwokatury Polskiej połączone z jubileuszem 40-lecia istnienia Klubu Adwokatów ORA w Krakowie. W programie znalazła się m.in. konferencja kierowników szkolenia oraz finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego. Poniżej przedstawiamy, za portalem adwokatura.pl obszerną relację. Jej autorką jest prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej:
W Krakowie od 21 do 24 listopada roku 2012 odbyły się Dni Kultury Adwokatury Polskiej, pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i jej Dziekana Jana Kuklewicza, a także Komisji Kultury Naczelnej Rady Adwokackiej i jej Przewodniczącego adw. Stanisława Estreicha, w siedzibie Klubu Adwokatów na rogu Rynku i ulicy Sławkowskiej, w kamienicy, w której w XVIII wieku mieścił się słynny zajazd Pod Jeleniem . W nim zatrzymał się Johann Wolfgang Goethe przebywając w Krakowie piątego do siódmego września roku 1790. Wielki poeta zwiedził nie tylko Kraków ale szczególnie zainteresowały go żupy solne w Wieliczce.
Klub Adwokatów, założony przez niezwykłą kobietę, adwokat Janinę Ruth Buczyńską działa od lat czterdziestu. Dla uczczenia, uwielbianej przez środowisko prawnicze, naukowe, artystyczne pani mecenas, zmarłej w tym roku, nadano Klubowi jej imię, o tym fakcie będzie też przypominał portret założycielki ,namalowany przez Emilię Ćwieczkowską, młodą absolwentkę krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwszego dnia Zjazdu, w środę 21 listopada w auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ulicy Sławkowskiej 17, prof. dr hab. Ewa Łętowska wygłosiła swoje Uwagi o dysfunkcyjności prawa w Polsce. Tego samego dnia wieczorem uczestnicy mogli posłuchać koncertu w siedzibie Klubu Adwokatów. Na skrzypcach Guarnierego z kolekcji warszawskiej, grała młoda, utalentowana skrzypaczka Aleksandra Kulis, laureatka tegorocznego wrześniowego konkursu im. Szigetiego w Budapeszcie, która debiutowała w Klubie Adwokackim jako studentka pierwszego roku Akademii Muzycznej w Krakowie .Na fortepianie towarzyszyła jej bardzo kompetentnie Justyna Danczowska, jedna z nielicznych uczennic Krystiana Zimermmana.
Na koncercie była też obecna wielka skrzypaczka prof. Kaja Danczowska. Zabrzmiała Legenda Wieniawskiego, Źródło Aretuzy Szymanowskiego, a także Sonatę na skrzypce i fortepian Ravela, którą artystka zachwyciła jury II etapu XIV Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w 2011 roku. Na zakończenie wieczoru usłyszeliśmy zagraną brawurowo i z ogromnym temperamentem Fantazję Pablo Sarasatego, na tematy z opery Carmen G.Bizeta. Koncert był poprzedzony wykładem prof. dr hab. Teresy Grzybkowskiej Wokół krakowskiego Rynku.( Pan Bóg i Kallimach, Neron i Cecylia, a także Jama), będącym pochwałą Krakowa jako miasta sztuki o europejskim znaczeniu. Uroczystości jakie odbyły się w Klubie w czwartek, 22 listopada br. i były kontrastowo różne w temperamencie i grze wykonawców. Grało doborowe trio: na skrzypcach Tomasz Tomaszewski , pierwszy koncertmistrz Opery Berlińskiej i Prezes Towarzystwa Beethovenowskiego w Berlinie, na wiolonczeli Dorota Imiełowska i na fortepianie Jerzy Tosik- Warszawski. Tomaszewski na swoim stradivariusie zagrał w sposób dojrzały i wirtuozowski Sonatę Kreutzerowską Beethovena , a artyści wspólnie wykonali marsz żałobny z Tra Es-dur Schuberta i Trio D-mol F. Mendelssohna Bartoliego. Zachwycająco brzmiały tony Stradivariusa w rękach Tomaszewskiego pozwalając na refleksje nad tajemnicą interpretacji dzieła muzycznego. Przed koncertem, wykład prof. dr hab. Mieczysława Tomaszewskiego dotyczył kwestii fundamentalnej ,profesor mówił O pięknie dzieła sztuki .
Trzeciego dnia, 23 listopada od godz.11 toczyły się obrady ogólnopolskiej konferencji szefów szkolenia aplikantów adwokackich. Wykład prof. dr hab. Stanisława Waltosia, wieloletniego dyrektora Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Prawnik-zawód czy powołanie?, poprzedził uroczystości 40-lecia Klubu Adwokatów
Tego wieczoru nadano Klubowi imię jego założycielki Janiny Ruth Buczyńskiej, córki znanego architekta, wykształconego w Wiedniu, a pochodzącego z Tarnopola, Emila Erdheima , po którym patronka odziedziczyła niezawodne poczucie smaku i zmysł estetyczny. Mecenas Kłys wspominał też jej niezwykłą urodę i najbardziej autentyczny wdzięk świetne poczucie humoru i przenikliwy umysł i powołanie do obrony bliźniego. Mecenas Stanisław Kłys, od trzydziestu lat z niezwykłą pasją i pomysłowością działa w Klubie Adwokatów ,jego miłości do muzyki, szeroko pojętej sztuki i kultury zawdzięczamy wykłady i koncerty, spotkania z ludźmi reprezentującymi różne dyscypliny naukowe przypominając o roli inteligencji w życiu społeczeństwa. Kraków zawsze był dumny ze swojej palestry o czym świadczy liczba prezydentów miasta i wielkich darczyńców kultury wywodzących się właśnie ze środowiska prawniczego. To właśnie mecenas Stanisław Kłys inspiruje wydarzenia artystyczne związane z Klubem Adwokatów, jak powstanie płyty CD z nagranym spektaklem Romana Brandtstaettera, Ja jestem Żyd z Wesela, która to sztuka opowiada przecież o relacjach prawnika z klientem. To właśnie Mecenas Kłys wymyślił i przeprowadził program artystyczny Dni Adwokatury po raz pierwszy w tym roku obchodzone, jego też pomysłem było ich zakończenie 24 listopada występem Piwnicy pod Baranami, najsłynniejszego polskiego kabaretu założonego przez Piotra Skrzyneckiego w 1956 roku, ciągle żywego o wspaniałych tradycjach. Spojrzenie na siebie i życie przez pryzmat kabaretowych tekstów jest czasami bardzo potrzebne, by nabrać właściwego dystansu do spraw z pozoru ważnych, a odbitych w lustrze sztuki nabierających właściwych proporcji.
Tego dnia w Klubie Adwokatów o godzinie 10 rano miał miejsce finał ogólnopolskiego konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich. Uczestnicząc w spotkaniach w Klubie Adwokatów, wszystkich na znakomitym poziomie artystycznym oraz intelektualnym ,można zadać sobie pytanie czy podobnego typu wieczory mogą się zdarzyć w innych środowiskach zawodowych, co jak sadzę miałoby wielkie znaczenie dla wzbogacenia ogólnego poziomu życia kulturalnego ale również społecznego w Polsce.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …