Strona główna / Aktualności / Dobre praktyki dla sędziów i mediów

Dobre praktyki dla sędziów i mediów

Członkowie Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym przyjęli dokument – ?Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych?. Jest to efekt prac Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach, który został powołany w czerwcu 2014 r. przez przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i ministra sprawiedliwości. W jego skład weszli przedstawiciele obu instytucji. Zbiór dobrych praktyk dotyczących komunikowania się sądów z mediami ma pomóc w lepszym rozumieniu i odbiorze pracy sądów przez społeczeństwo. Do tej pory kwestie standaryzacji komunikacji sądownictwa powszechnego ze środkami masowego przekazu nie były opisane. Podczas prac nad dokumentem Zespół przeprowadził dwie szczegółowe, anonimowe ankiety, skierowane do rzeczników prasowych sądów powszechnych oraz do dziennikarzy współpracujących z tymi sądami. Oba kwestionariusze pomogły w zidentyfikowaniu barier komunikacyjnych we wzajemnych relacjach sądów i mediów oraz stały się inspiracją dla części zapisów dokumentu.
Zespół szczególną uwagę poświęcił także zaleceniom Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, które dotyczą komunikacji sądów z dziennikarzami. W ?Zbiorze…? znalazły się także rozwiązania znane i z powodzeniem stosowane w niektórych sądach. Przyjęty dokument odnosi się do pięciu obszarów:
– budowania profesjonalnych relacji z dziennikarzami,
– organizacji biur prasowych, – udzielania informacji dziennikarzom,
– budowania pozytywnego wizerunku sądów,
– prowadzenia komunikacji w sytuacji kryzysowej.
Dobre praktyki nie ingerują w obowiązujące regulacje prawne. Są zbiorem propozycji, których celem jest poprawa komunikowania się sądu ze społeczeństwem. „Komunikacja i wizerunek sądów. Zbiór dobrych praktyk dla sądów powszechnych? to dokument przeznaczony dla prezesów sądów, rzeczników prasowych i pracowników sądów, którzy na co dzień kontaktują się z mediami. Do tej pory kwestie standaryzacji komunikacji sądownictwa powszechnego ze środkami masowego przekazu nie były opisane. Dobre praktyki nie ingerują w obowiązujące regulacje prawne. Są zbiorem propozycji, których celem jest poprawa komunikowania się sądu ze społeczeństwem. Ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można pobrać dokumnet.
Rys. Łukasz Jagielski

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …