Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Dodatkowe egzaminy dla adwokatów

Dodatkowe egzaminy dla adwokatów

Komisja Etyki Zawodowej przy NRA rozważa nowy model sprawdzania wiedzy adwokackiej. Zakładałby on wprowadzenie dodatkowych egzaminów w zakresie dziedzin prawa, w których specjalizuje się adwokat. Obecnie adwokaci mogą deklarować różne dziedziny prawa jako swoje specjalizacje bez weryfikacji umiejętności w tym zakresie. Według nowego modelu, który omawiała Komisja Etyki Zawodowej na sobotnim posiedzeniu, adwokat musiałby średnio raz na dwa lata zaliczyć test sprawdzający jego wiedzę w zakresie dziedzin prawa, które deklaruje w rejestrze adwokatów.
Komisja proponuje również zmniejszenie maksymalnej liczby specjalizacji z pięciu do trzech.
Pomysł ten wzorowany jest na modelu niemieckim i zostanie przedstawiony Naczelnej Radzie Adwokackiej, która podejmie decyzję dotyczącą ewentualnych dalszych prac nad projektem.

Sprawdź także

Blokada kont bankowych

Sprawa prokuratorskiej blokady środków na koncie bankowym. Wystąpienie RPO do MS Przepisy dotyczące blokady przez …